NORCE

NORCE - logo

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter og leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Deres løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. NORCE er eid av Universitetet i Bergen, Stavanger Research Holding AS, Agder Research Holding AS og Stiftelsen Unifob.

Initiativtagere til NORCE er Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder.

Last ned onepager om Norce her

Omsetning: 890 MNOK
Ansatte: 800