Faggrupper

Eyde-bedriftene samarbeider i dag på flere ulike fagområder. Det arrangeres jevnlig faglige møteplasser og læringsarenaer for ansatte i medlemsbedriftene. Hvert fagområde drives av et arbeidsutvalg som planlegger, styrer og organiserer aktivitetene. I arbeidsutvalgene sitter tre til seks personer fra medlemsbedriftene. Mange av klyngens satsningsområder og prosjekter har sitt utspring fra disse aktivitetene. Det er her behovene fremkommer, erfaringer deles og lærdom tilegnes. 

Verdigrunnlaget vårt er Åpenhet og Engasjement. Delingsviljen er stor og vi jobber med det som engasjerer ansatte i bedriftene.

"Glencore Nikkelverk anser Eyde klyngens arbeid for kunnskap og kompetansedeling som et av klyngens aller viktigste bidrag. Bedriften har derfor bred deltakelse i de aller fleste av Eyde klyngens kompetansegrupper. Inspirasjon og kunnskap som vi tilegner oss blir delt internt på bedriften gjennom arbeid i tverrfaglige prosjektteam.  Kompetansegruppene bidrar også til å etablere et varig personlig nettverk som ansatte på Glencore Nikkelverk har nytte av i sin daglige jobb."

Per Ramsdal, FoU-direktør, Glencore Nikkelverket


 

Kontakt

Fagansvarlig
Nadia Handeland
nadia@eydecluster.com
+47 909 61 066
;