Sirkulærøkonomi

For å få mest mulig effekt av naturressurser med dertil lavere utslipp er det behov for å utvikle nye verdikjeder og forretningsområder basert på avfallsressurser.

Vi fokuserer på å maksimere verdien av, og redusere utslippene av våre råmaterialer, avfall og sidestrømmer. Best mulig utnyttelse av varme og energi er også inkludert. Dette krever utviklingen av nye prosesser som maksimerer ressursene sammen med nye og etablerte partnere for å utvikle nye verdikjeder.

Eyde-klyngen deltar i omfattende nordiske og europeiske samarbeidsprosjekter for å gi våre medlemsbedrifter mulighet for å trekke på kompetanse og ressurser som bidrar til økt tempo og treffsikkerhet i vårt arbeid med sirkulærøkonomi.

Her er relevante innlegg fra Eyde-dagen 2021: 

EU circular Economy ved spesialrådgiver William Neale

Ressursknapphet i verden ved Lars Petter Maltby (Prosess21/Eyde-klyngen), Christian Rosenkilde (Hydrovolt), Kjersti Garseg Gyllensten (Borregaard)

FoU i Eyde-klyngen ved Gro Eide (Elkem), Ragnar Tronstad (Eyde-klyngens CO2-prosjektleder, Erlend Schou Fævelen (GE Healthcare)

 

Andre aktuelle linker:

Hør podcasten til Avfall Norge om sirkulærøkonomi og industriell symbiose med Christophe Pinck

Hør podcasten til Avfall Norge hvor Gunnar Kulia og Jorunn Voje forteller om sidestrømskartleggingen 

Les kartleggingen av sidestrømmene her: Rapport 1, Rapport 2, Vedlegg rapport 2 og interessentkartlegging

Last ned Prosess21s ekspertgrupperapport om sirkulærøkonomi:

Sirkulærøkonomi

Følg med på nyhetsbrev fra CIRCI

 

Kontakt

Leder for sirkulær omstilling
Stine Skagestad
stine@eydecluster.com
+47 99 235 515
;