Refacture

Refacture - logo

Refacture produserer etterspurte metaller og mineraler som utvinnes av industrielt avfall. Dette gjør vi ved å bryte ned avfallet til sine minste bestanddeler ved hjelp av plasmateknologi. Vi håndterer temperaturer opptil flere tusen grader, og kan derved også få tak i stoffene med de høyeste smeltepunktene.

Prosessen er utslippsfri, vi tar vare på alle materialene i avfallet. Resultatet blir for eksempel silisiumkarbid, aluminiumfluorid, grafitt og en rekke ulike tungmetaller. Disse omsettes på de globale råvarebørsene eller selges direkte til sluttbruker. Ofte har slike produkter sin opprinnelse i Kina, ta kontakt om man ønsker tilbud på norskproduserte, resirkulerte metaller og mineraler.

Mange industribedrifter har også utfordringer med å finne bærekraftige alternativer for håndtering av avfallet. Mye går til deponi, dette er både regulatorisk og miljømessig problematisk. Dessuten er det ofte ressurser i slikt avfall som går til spille, så ta gjerne kontakt for en vurdering om en type farlig, uorganisk avfall kan resirkuleres. 

Kontaktinfo: aadne@refacture.com