IOT Solutions AS

IOT Solutions AS - logo

IOT Solutions utvikling av nye løsninger innenfor Industri 4.0 og automatisering av nærings og industribygg. Selskapet utvikler nye responssenterløsninger som gjør at man kan effektivisere drift og energi på nærings- og industribygg. Sammen med Virtex har vi tatt i bruk avanserte sensorer for måling av vibrasjoner på roterende utstyr. Ved å kombinere denne informasjonen med klassiske historiske data i maskin lærings algoritmer kan man øke nøyaktigheten på kalkyle av rest levetid på utstyret og derved optimalisere vedlikeholdet. Det hevdes at man på de rette plassene kan oppnå kostnadsreduksjoner på opptil 60%. Løsningen testes i dag ut på flere store industribedrifter i Norge.

Last ned onepager om IOT Solutions