- Dronestyring kommer til å bli en mer relevant kompetanse

Vi har vært på Cogniman-samling i Italia for å se hvordan droner kan brukes til å effektivisere prosesser.

Vil en drone være i stand til å lese QR-koder og gjøre logistikken mer effektiv og automatisert? Et pilotprosjekt i Cogniman-prosjektet  utfører tester på stålbedriften ABS Italia om en drone er i stand til å utføre en del av våre oppgaver som går ut på å lese QR-koder som skal hjelpe de som jobber med databiblioteket for å kartlegge verdikjeden for produktet. Nå gjøres denne kartleggingen manuelt og er tidkrevende arbeid. Målet er derfor at denne piloten skal automatisere og digitalisere denne delen av prosessen.

- Kompetansekravet blir endret

Fem deltagere i Cogniman var til stede under testingen. Fra Eyde-klyngen deltok Nadia Handeland, fagansvarlig i Eyde-klyngen.

- Mye testing og mye arbeid gjenstår. Prosjektet er 4-årig. Droneoperatørenes kompetanse kommer også til å bli annerledes. Økt digitalisering kommer til å stimulere til nye krav til etterutdanning, og høyere krav til kompetanse for droneflygerne, sier Handeland.

- Det er åpenbart at denne testingen bekrefter at kravene til fremtidens arbeidskraft blir annerledes. Vi må sette kraften inn mot kompetanseheving og faglig samarbeid, sier Handeland. 

Om Cogniman

EU-prosjektet Cogniman skal være en delingsplattform for digitalisering og automatisering. Prosjektet går over 4 år og startet januar 2023, med 11 millioner Euro som er støttet av EU. Det er 4 pilotprosjekter og totalt 15 partnere involvert. Fra Norge er det NORCE og 3B Fibreglass som er invlovert, i tillegg til faggruppen i Eyde-klyngen.

Les mer her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev