Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Eyde-klyngen?

Eyde-klyngen har i dag 21 kjernebedrifter og 58 kompetanseleverandører som medlemmer.

Disse omsetter for omtrent 56 milliarder og har ca 11 800 ansatte.

Alle bedrifter som oppfyller kriterier som kjernemedlem eller leverandørmedlem kan søke om medlemskap i Eyde-klyngen. Styret godkjenner medlemskap. 

Eyde-klyngen har tre typer medlemskap:

  • Kjernemedlem: bedrifter innen prosessindustrien som har produksjon i Norge.
  • Leverandørmedlem: bedrift eller organisasjon som leverer kunnskap, teknologi eller varer til kjernemedlemmene eller til Eyde-klyngens prosjekter.
  • Styret åpnet i 2018 for at gründerbedrifter som er stiftet de siste to år og har færre enn fem ansatte kan delta i klyngens aktiviteter uten kostnad i to år.

Søknad for opptak i Eyde-klyngen