Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Eyde-klyngen?

Eyde-klyngen har i dag 17 kjernebedrifter og 55 kompetanseleverandører som medlemmer.

Disse omsetter for omtrent 56 milliarder og har ca 11 800 ansatte.

Alle bedrifter som oppfyller kriterier som kjernemedlem, leverandørmedlem eller gründerbedrift kan søke om medlemskap i Eyde-klyngen. Styret godkjenner medlemskap. 

Eyde-klyngen har tre typer medlemskap:

  • Kjernemedlem: bedrifter innen prosessindustrien som har produksjon i Norge.
  • Leverandørmedlem: bedrift eller organisasjon som leverer kunnskap, teknologi eller varer til kjernemedlemmene eller til Eyde-klyngens prosjekter.
  • Gründerbedrift: Bedrift som er stiftet de siste to år og har færre enn fem ansatte.

For 2024 fastsettes medlemsavgiften slik:
Kjernemedlem kr 60.000
Leverandørmedlemmer kr 20.000
Gründermedlemmer kr 5000

Av avgiften dekker 90% tjenester utført av Eyde-klyngen og 10% er medlemskontingent.

Vedtekter
Etiske retningslinjer

Søknad for opptak i Eyde-klyngen