Norner

Norner - logo

Norner er en globalt ledende leverandør av industrielle polymertekniske F&U tjenester basert i Norge hvor vi har et avansert teknologisenter for utvikling og testing. Vi jobber hardt for å oppfylle vår visjon om å være Plastutforskerne for våre klienter gjennom en bred portefølje av F&U, laboratorietjenester og strategisk rådgiving basert på 40 års industriell erfaring. Våre viktigste kundesegmenter er petrokjemi, olje og gass, infrastruktur, emballasje og grønn teknologi. Vi bidrar til økt lønnsomhet og forbedret bærekraft for våre klienter.

 

Omsetning: 100 MNOK
Ansatte: 70