Om Eyde-klyngen

Klyngens visjon er å sikre tilvekst og konkurransedyktig norsk prosessindustri som opererer innenfor naturens tålegrense. I fellesskap streber vi etter at bedriftene skal gi positivt bidrag tilbake til samfunnet og naturen.   

BLI MEDLEM

OVERSIKT OVER HVA SOM PRODUSERES I KLYNGEN

 

 

Eyde-klyngen er samarbeidsarenaen som bidrar til å utvikle fremtidens ledende grønne prosessindustri. Vi jobber tett med norske og europeiske samarbeidspartnere om å redusere miljøfotavtrykk, sikre kompetanseutvikling og digital omstiling, utvikle industriell sirkulærøkonomi og legge til rette for ny grønn industri. Eyde-klyngens kjerneverdier er åpenhet og engasjement, og disse verdiene gjennomsyrer alt arbeid i klyngen. 

 Hovedmålene er å

 1. Sikre norsk material- og prosessindustris konkurransekraft i lavutslippssamfunnet
 2. Bidra til økte investeringer i prosessindustri i Norge
 3. Styrke verdikjeden rundt prosessindustrien og bidra til vekst blant leverandørbedrifter knyttet til prosessindustri

 

Eyde-klyngens strategiske innsatsområder:

Intelligent og bærekraftig industri. Eyde-klyngen bidrar til at kjernebedriftene er konkurransedyktige i lavutslippssamfunnet.

Innen 2025 skal Eyde-klyngen ha bidratt til
 • At Eyde-bedriftene er attraktive arbeidsplasser og rekrutterer godt
 • Utvikling av relevante kompetanse- og utdanningstilbud
 • En digital transformasjon av prosessindustribedriftene
 • At bedriftene scorer best i verden på ESG-indikatorer (blant prosessindustri)
 • Etablering av demonstrasjonsanlegg for CCS i flere medlemsbedrifter
Industriell sirkulærøkonomi. Eyde-klyngen bidrar til å utvikle lønnsomme verdikjeder i sirkulærøkonomien.

Innen 2025 skal Eyde-klyngen ha bidratt til
 • Kjernebedriftene har redusert sitt energi- og ressursforbruk med 10%
 • Redusert deponibehov
 • Sidestrømmer har gitt grunnlag for nye arbeidsplasser og økt verdiskaping
 • Tilgjengelig kapital for investeringer knyttet til sirkulærøkonomi i industrien
 • Etablering av et regionalt innovasjonssystem for forretningsutvikling i industriell sirkulærøkonomi knyttet til de nordiske og europeiske kunnskapsmiljøene
Ny industri. Eyde-klyngen bidrar til investeringer i (ny) grønn industri.

Innen 2025 skal Eyde-klyngen ha bidratt til
 • Synliggjøring av Agders attraktivitet for grønne batterininvesteringer
 • Bidra til realisering av norsk batteristrategi gjennom Battery Norway
 • Etablering av 2000 arbeidsplasser innenfor batteriverdikjeden, hvorav minst 1000 i Agder
 • 10 mrd i investeringer i batteriverdikjeden
 • Eksportvekst for batterisektoren
X-factor: Ta del i de globale utviklingstrendene og sikre industriens rolle fremover.

Innen 2025 skal Eyde-klyngen ha bidratt til
 • Norsk vertskap for kraftforedlende industri er globalt konkurransedyktig
 • Være i kunnskapsfronten innen bærekraftige og resilliente verdikjeder og bidra til at mulighetene blir forstått blant bedrifter, myndigheter og kunnskapsmiljøer
 • Utvikling av innovasjons- og forskningsprosjekter som svarer på Eyde-klyngens felles ambisjoner
Attraktiv klynge. Eyde-klyngen skal være en attraktiv organisasjon for medlemmene ved at vi:
 • tilbyr attraktive arenaer som gir deltakerne relevant innsikt og nettverk
 • er godt kjent med og bidrar til å utvikle relevant virkemiddelapparat som understøtter Eyde-klyngens strategiske satsinger
 • bidrar til at prosessindustrien har godt omdømme og gode rammebetingelser
 • bidrar til vekst blant leverandørbedriftene

 

  

 

Styret

 • Grethe Hindersland, Alcoa
  Styreleder
 • Agnete Rieber-Mohn, Glencore
  Styremedlem
 • Erlend Schou Fævelen, GE Healthcare
  Styremedlem
 • Toril Bjørnestad Hodnemyr, Tratec Norcon AS
  Styremedlem
 • Frank Wehus, Capgemini
  styremedlem
 • Cay Nordhaug, LO, industri & Energi
  styremedlem
 • Ronny Gløckner, Morrow Batteries ASA
  styremedlem
 • Rune Hogga, Å Energi
  varamedlem
 • Hilde B. Nordvik, Elkem
  varamedlem