Om Eyde-klyngen

Eyde-klyngen er en klynge for prosessindustrien på Sørlandet. Vi jobber sammen for en bærekraftig og konkurransedyktig industri.

Se filmene om oss her

 

Det er lenge siden Sørlandets prosessindustri ryddet opp i gamle miljøsynder; i dag driver vi verdens reneste produksjonsprosesser. Men ansvaret stopper ikke her. I framtiden vil vår posisjon som globale enere være ensbetydende med hvordan vi bidrar til å løse verdens ressursutfordringer. Vi skal knekke koden for å produsere fremtidens produkter med minst mulig ressursbruk - ved å jobbe sammen som en klynge.

Formål

Formålet med Eyde-klyngen er innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning å:

 • Etablere gode samarbeidsrelasjoner og møteplasser for prosessindustribedrifter og leverandører til disse.
 • Styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne ved å utvikle den felles kompetansebasen og bedriftenes innovasjonsevne.
 • Sikre klyngens posisjon som verdens mest ressurseffektive prosessindustri, og å være det globale kunnskapsnavet for bærekraftig prosessindustri.
 • Tiltrekke investeringer og nyetableringer innenfor prosessindustrisektoren.
 • Utføre tjenesteleveranser til medlemmene og andre interessenter.

Eyde-klyngen har ikke overskudd som selvstendig formål og eventuelt overskudd skal benyttes i foreningens virksomhet.

Eydeklyngens mål er å jobbe videre innenfor den kursen som er staket ut i Veikartet for prosessindustrien. Vi skal ha fokus på sirkulær økonomi - som en lønnsom og konkurransedyktig vei å gå for bedriftene i fremtidens industri.

Medlemskap

Alle bedrifter som oppfyller kriterier som kjernemedlem eller leverandørmedlem kan søke om medlemskap i Eyde-klyngen. Styret godkjenner medlemskap.

Eyde-klyngen har to typer medlemskap:

 • Kjernemedlem: bedrifter innen prosessindustrien som har produksjon i Norge.
 • Leverandørmedlem: bedrift eller organisasjon som leverer kunnskap, teknologi eller varer til kjernemedlemmene eller til Eyde-klyngens prosjekter.

Søknad for opptak i Eyde-klyngen

Ledergrep

Eyde-klyngen utgjør den sørlandske prosessindustrien og representerer over 100 års teknologisk utvikling. I generasjoner har vi vært lokalsamfunnets bærebjelker. I dag utvikler vi bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. For å få det til tar våre ledere stadige grep som styrker prosessindustrien, og sikrer bærekraftige arbeidsplasser på Sørlandet.

Globale enere

Eyde-klyngens bedrifter er verdensledende på sine felt. Folk omgir seg med produktene våre hver eneste dag; i transportmidler, medisinsk utstyr, mobil- og datautstyr, bygninger og en rekke andre ting som er nødvendige i hverdagen og for samfunnet vi lever i.

Bærekraft

Sørlandets prosessindustri jobber kontinuerlig for å redusere egen miljøpåvirkning. Verdens klima- og ressursutfordringer krever også at vi driver frem de smarteste, framtidsretta løsningene. Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er eksempler på hvordan vi kan redusere belastningen både globalt og lokalt.

Historien

For over 100 år siden ble Elkem, Saint-Gobain og Nikkelverket etablert på Sørlandet. I 2007 etablerte bedriftene Eyde-klyngen og våre bedrifter markerte starten på en viktig industriell periode på Sørlandet og i Norge. Årene som fulgte førte med seg en rekke industrietableringer i landet vårt. Eyde-klyngen er både inspirert og navnemessig avledet av mannen som var katalysator for en rekke av Norges store industrietableringer: Sam Eyde.

Sam Eyde var en framsynt og innovativ sørlending, født i Arendal i 1866. I dag følger våre medlemsbedrifter opp arven etter Sam Eyde. De beviser hver eneste dag at de er verdensledende innenfor sine markeder og fagområder.

NEW

Eyde-klyngen er med i NODE Eyde Women, som er et samarbeid mellom GCE NODE og Eyde-klyngen om å øke kvinneandelen i denne bransjen, fremme kvinnelige ledere, øke kunnskapen om kvinners situasjon i våre medlemsbedrifter, samt tilby læring i nettverk. 

LES MER

 

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
 1. Eyde Operatør - organisering av studiet Prosessindustri +

  Sørlandet Kunnskapspark Kristiansand, Gimlemoen 19
 2. Fagsamling med Eyde Energi

  GE Healthcare, Lindesnes
 3. Lær mer om Skattefunn

  Hollendergata 1, Mandal
 4. Verneombudssamling

  UiA Campus Kristiansand (Universitetsveien 25), Auditorium B3 001
 5. Samling med Eyde-klyngens arbeidsutvalg

  Sørlandet Kunnskapspark

Styret

Kjernemedlemmer
 • Jorunn Gislefoss, Fabrikksjef Elkem Solar
  Styreleder
 • Håvard Moe, CTO Elkem ASA
 • Per Ramsdal, FoU-direktør Glencore Nikkelverket
 • Heine Østby, adm. direktør Binani 3B Fibreglass
 • Marianne Harg, selvstendig
 • Grethe Hindersland, elektrolyseleder, Alcoa Lista
Leverandørmedlemmer/ FoU
 • Knut Mørk, Managing Director ReSiTec
 • Rein Terje Thorstensen, Instituttsjef, UiA
 • Klaus Schöffel, daglig leder Tel-tek (vara)

Vedtekter

Styreinstrukser

Etiske retningslinjer

Last ned Eyde-klyngens logo:

Jpg

Png - Stående/blå med NCE, Stående blå uten NCE, liggende/sort med NCE, stående/hvit med NCE, stående/hvit uten NCE

ai (hvit),   (blå)

eps (hvit),   (blå)