NILU - Norsk institutt for luftforskning

NILU - Norsk institutt for luftforskning - logo

NILU er en uavhengig stiftelse etablert i 1969 og har i dag ca. 170 ansatte. NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. På bakgrunn av forskningen leverer NILU integrerte tjenester og produkter innenfor analyse, overvåkning og rådgivning. NILU har kompetanse innen industriell økologi (LCA, MFA m.m.) og datavitenskap som støtter utviklingen av digitale løsninger kombinert med bærekraftanalyser.