Innsatsområder

Klyngens visjon er å sikre tilvekst og konkurransedyktig norsk prosessindustri som opererer innenfor naturens tålegrense. I fellesskap streber vi etter at bedriftene skal gi positivt bidrag tilbake til samfunnet og naturen.   

Klyngen har fire strategiske innsatsområder:

  1. Intelligent og bærekraftig industri. Eyde-klyngen bidrar til at kjernebedriftene er konkurransedyktige i lavutslippssamfunnet.
  2. Industriell sirkulærøkonomi. Eyde-klyngen bidrar til å utvikle lønnsomme verdikjeder i sirkulærøkonomien.
  3. Ny industri. Eyde-klyngen bidrar til investeringer i (ny) grønn industri.
  4. X-faktor. Ta del i de globale trendene og sikre industriens rolle fremover.
  5. Attraktiv klynge. Eyde-klyngen skal være en attraktiv organisasjon for medlemmene.

Innenfor hvert av disse områdene er vår rolle å legge til rette for samarbeid, utvikle kompetanse, bidra til innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og vekst. 

Kontakt

Kontaktperson for sirkulærøkonomi
Stine Skagestad
stine@eydecluster.com
+47 99 235 515
Kontaktperson for X-Faktor - nye områder
Helene Falch Fladmark
helene@eydecluster.com
480 10 532
;