SINTEF Industri

SINTEF Industri - logo

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med sin flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler SINTEF Industri − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Omsetning: 724 MNOK
Ansatte: 395