Batteriverdikjede

Gjennom samarbeidet i Eyde-klyngen ønsker vi at våre medlemsbedrifter styrker sine leveranser til nye markedssegmenter. 

Se denne videoen for å forstå batterier

Last ned Prosess21s ekspertrapporter om batterier: Litiumbatterier - enkelt forklart

Notat Batteriverdikjede

 

Felles innhenting av informasjon fra markedet kan gi den enkelte bedrift grunnlag for å utvikle sine produkter. Det kan også være områder hvor teknologisamarbeid gir muligheter den enkelte bedrift ikke har kompetanse til å utvikle alene.

Eyde-klyngen arbeider i den nasjonale plattformen Battery Norway  for å øke kunnskapen om mulighetene innenfor materialleveranser til Lithium-ion batterier. 

Vi har bidratt med rådgivning i oppstarten av Morrow Batteries.

Andre prosjekter i Eyde-klyngen innenfor batteriverdikjeden er;

Vi søker stadig nye muligheter for å styrke medlemsbedriftene i arbeid med fremtidens kompetanse- og materialbehov.   

 

Kontakt

Prosjektleder
Pål Runde
pal@eydecluster.com
+47 97976021
;