- Vi må bli flinkere i Norge til å tenke disruptive muligheter

Den digitale utviklingen skal være drivkraften for å nå målet om nullutslipp. Onsdag og torsdag arrangerte DigiPro samling for å vise hva som skjer rundt den digitale omstillingen i Agder.

- DigiPro er et nasjonalt senter drevet at leverandører, industrien og forskningsapparatet, og Sintef er med som en viktig drivkraft, sier Frode Brakstad, sjefsforsker i Sintef.

Sintef jobber tett med klyngen og Prosess21 for å drive frem viktig forskning og utvikling rundt den digitale omstillingen. Å få i gang større FoU-prosjekter som kan drive denne utviklingen i riktig retning, slik at vi er i fronten hele tiden, er målet for Sintef.

 

Utvikling av bedre systemer

- Vi må bli flinkere i Norge til å tenke disruptive muligheter med digitale virkemidler. Dette gjelder ikke bare i produksjon, men kan for eksempel ha med kundeopplevelsen og markedet å gjøre. Utvikling av bedre systemer for miljørapportering blir også viktig fremover. Vi må utvikle avanserte digitale plattformer som kan skape grunnlag for fundamentale endringer i måten vi produserer på, sier Trygve Hanssen, som er ansvarlig for Elkems tekniske forskningssenter, og med i digitaliseringsarbeidet i Prosess21. Han er også styremedlem i DigiPro.

Hovedutfordringen, slik Hanssen ser det, er at vi skal møte bærekraftsmålene og bli nullutslippsindustri i 2050.

 

Første medlemsmøte

- For å få til dette er det en forutsetning at vi lykkes med utvikling av avanserte digitale løsninger frem mot mellommålet i 2030 med 55 prosent reduksjon, sier Hanssen.

DigiPro Centres første fysiske medlemsmøte ble arrangert tirsdag og onsdag, med samling fra lunsj til lunsj i Grimstad og Kristiansand. Arrangementet foregikk på Universitetet i Agder (Campus Grimstad første dagen, og Campus Kristiansand andre dagen), med påfølgende bedriftsbesøk. 

Det var presentasjoner fra DigiPros fagnettverk, fagmiljøet ved Fakultet for teknologi og realfag, UiA, og NORCE. I tillegg ble det omvisningMechatronics Innovation Lab, MIL, inkludert presentasjon fra katapultsenter Future Materials.

 

Les mer om DigiPro her

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev