Får støtte til grønn næringsutvikling

Eyde-klyngen får 2.5 millioner kroner til å bygge opp ny grønn industri. CIRC-prosjektet, som hadde kick-off forrige uke, er resultat av denne satsingen.

136 millioner kroner skal brukes på regional verdiskapning de neste tre årene. Det er totalt 15 prosjekter som får støtte av Innovasjon Norge til grønn næringsutvikling i regionene. 11 sirkulæreprosjekter og fire samarbeidsprosjekter. Prosjektene skal bidra til å støtte opp om regionenes satsinger på grønne verdikjeder og industrielle symbioser, altså samarbeid om bruk av ressurser innenfor et avgrenset geografisk område. Hub-node-prosjektene skal bidra til å utvikle mindre klyngemiljøer i samarbeid med de etablerte klyngene. Prosjektet CIRC er et av de 11 sirkulære prosjekter som har fått støtte av Innovasjon Norge.

Les om prosjektene her

Utålmodige

- Vi er alle utålmodige etter at ting skal skje, men det kreves investeringer og ofte både teknologiutvikling for at det skal etableres nye bedrifter i en industriell symbiose eller at det skapes nye produkter fra materialsidestrømmer. Vi vet en del om barriere for utnyttelse av spillvarme/restvarme fra EU-prosjektet INCUBIS og fra våre nordiske partnere, men denne lærdommen må tilpasses norske forhold. Virkemiddelapparatet er heller ikke alltid rigget for slike prosjekter. Bedriftene og kommunene ønsker å utnytte ressursene bedre, selge flere av sidestrømmene og skape vekst, sier Stine Skagestad, leder for sirkulær omstilling i Eyde-klyngen.

Hun tilføyer at vi også er heldige i Agder som har en fylkeskommune som jobber før økt industriell symbiose gjennom Agder symbiose og den nasjonale «Mission-satsingen». Fylkeskommunen er også en viktig partner i dette prosjektet.

Fikk innspill

Under workshopen forrige uke fikk hun innspill på både samarbeidsformen, aktiviteter i prosjektet og for å kartlegge hvilke av partnerne som ønsker å være med i det forskjellige arbeidspakkene og underaktivitetene i CIRC. 

- Det er viktig for oss at prosjektet fokuserer på det som prosjektdeltagerne mener er viktig for dem, presiserer Skagestad, som fikk mange gode innspill på kick off, som sammen med søknaden danner grunnlaget for videre aktiviteter og som må forankres hos styringskomiteen. 

- Det er en stor positivitet og engasjement i prosjektgjengen og det var en nyttig kick off. Elkem var vertskap for oss så vi fikk også en nyttig omvisning i deres forsøksstasjon. Tilbakemeldingene jeg har fått i etterkant er at det var overraskende nyttig å jobbe på tvers av sektorer og fag, det er også min personlige erfaring fra tidligere arbeid så jeg ser frem til å jobbe videre med dette prosjektet, tilføyer hun.

 

Forretningsutvikling

De tre overordnede målene til CIRC er:

  1. Å etablere forretningsideer basert på sidestrømmer på hver lokasjon og fra databasen.
  2. Å bidra til etablering av grønne industriparker basert på industriell symbiose.
  3. Å etablere en økonomisk bærekraftig katalysator som i liten grad er avhengig av prosjektmidler.

- Sagt med andre ord er det å skape nye produkter og råvarer ut av materialsidestrømmer og etablere industrielle symbioser på de fire pilotstedene: rundt Eramet Norway Kvinesdal i Kvinesdal kommune, rundt Alcoa Lista og Aludyne i Farsund kommune, på Støleheia og rundt Bulk i Kristiansand kommune og rundt Morrow og på Eyde Material Park i Arendal kommune. Vi skal også jobbe med forretningsutviklingen rundt dette og utvikle den norske modellen for industriell symbiose veiledning, informerer hun.

Mange aktører

- Det er mange aktører med, i tillegg til de som allerede er nevnt, for vi har troen på at et verrfaglig og tverrsektorielt samarbeid er en suksessfaktor, sier Skagestad.

De har med forskningsaktører som NTNU, NIVA, Nibio og Norce. Mulige brukere av sidestrømmer som Resitec, Saferock, Refacture, Stolt seafarm og mange flere. Muliggjørere som Future Materials, Lister nyskaping og Innakvaklyngen. Nasjonale samarbeidspartnere som Bellona, NCCE, Thamsklyngen og Trøndelag fylkeskommune. Internasjonale kompetansemiljøer som Kalundborg symbiose, PNO og Iceland Ocean Cluster

 

I følge pressemeldingen til Innovasjon Norge, har ikke toget gått for prosjektene som ikke nådde opp i første omgang.

Nye utlysninger innenfor samme bevilgning vil komme i første halvår av 2024 og ytterligere en utlysning i 2025.

– Det er liten tvil om at disse midlene kommer godt med i en tid med et stort behov for å bygge opp ny grønn industri, sier Helle Øverbye i Innovasjon Norge.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev