INCUBIS

Eu-prosjekt i selskap med spanske, britiske, polske, tsjekkiske og tyske forskningsgrupper, har Eyde-klyngen blitt med i et større EU-prosjekt over en treårsperiode med fokus på bedre utnyttelse av både egen og andre bedrifters spillenergi. Forskningsgruppen har navnet Incubis, og blant deltagerne er spanske Iris Innovation og tyske Covestro

Kontakt

prosjektleder
Christophe Pinck
christophe@eydecluster.com
+47 471 72 115
;