Agder Symbiose

En regional samarbeidsplattform som skal fasilitere ny sirkulær verdiskaping tilknyttet vår industri på Sørlandet. Skape verdi av ubrukte ressurser og avfall.

Les mer: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/agder-symbiose--industriell-symbiose-i-agder/

 

Kontakt

prosjektleder
Christophe Pinck
christophe@eydecluster.com
+47 471 72 115
;