Resirkuleringsprosjekt for kritiske råstoffer

EU-prosjektet SisAl har som mål å bidra til at Europa både blir mer selvforsynt på de kritiske råstoffene som trengs i prosessindustrien, og når sine klimamål med å kutte i utslippene fra dagens produksjonsmetoder - gjennom industrielle forretningssymbioser.

Det er få eksempler av betydning, hvor industrien gjør bruk av en annens industris avfall eller sidestrømmer. Det meste av produksjonen er fortsatt lineær, og ikke sirkulær. Derfor er prosjektet SisAl så viktig - hvor silisium - og aluminiumsbedrifter kobles sammen. Tirsdag var det workshop i prosjektgruppen, hvor også stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) og Daniel Cios fra EU-kommisjonen deltok. 

- I tillegg til å fjerne alle direkte utslipp av CO2 og NOx for å lage silisium og spare energi, vil prosessen nyttiggjøre seg slagg (dross) og skrap fra aluminiumindustrien, sier materialforsker ved NTNU, Maria Wallin om SisAl-metoden som NTNU har utviklet.

Les mer her

Tester ved Elkem Technology

Sammen med professor Gabriella Tranell, leder Wallin EU-prosjektet SisAl, hvor også 22 partnere innen forskning og industri i Europa og i Sør-Afrika er med. Testene for metoden er gjort på Elkem Technologies testlab og pilotfabrikk, hvor flere innovative prosjekter har blitt testet ut.

Les også: Fra waste til value-prosjektet

Les om SisAl-prosjektet i FVN

- Sammen gjør vi en bra jobb på den tekniske siden. Rammeverkene sender vi tilbake til myndighetene, sier Gro Eide, forskningsleder ved Elkem Technology.

 

Strategiske og kritiske råmaterialer

Bak prosjektet ligger, i tillegg til å jobbe mot mindre utslipp, også et geopolitisk aspekt når det kommer til råmateriale. Europa må i større grad være uavhengig av større lands ressurser. Spesielt i den verdenssituasjonen vi nå befinner oss i. Daniel Cios i EU-kommisjonen deler råmaterialene inn i strategiske og kritiske. Der de førstnevnte er råmateriale som finnes i enkelte landområder, og kritiske der det kan bli mangel på dette råstoffet. Det er derfor etablert et styre i EU for kritiske råmaterialer, hvor Cios deltar som observatør. Dette styret samarbeidet med Norge for å etablere matchmaking mellom bedrifter som kan nyttiggjøre seg av hverandre på en sirkulærøkonomisk måte.

 

Nye samarbeidsformer

Å opprettholde en tett forbindelse til EU er derfor viktig for norsk prosessindustri.

- Det viktigste for oss er å være så nær som mulig disse konstellasjonene og med EU-kommisjonen når reglene blir utarbeidet. Det vil bli et problem for norsk industri om de "lagger" for mye. Industrien har en viktig rolle i å opprettholde vår posisjon, sier Ola Elvestuen (V), men presiserer at til tross for tempoet i utviklingen, må vi ta vare på naturen. 

- Russland og Kina kommer til å samarbeide mer, så å samarbeide med Europa, gjør dette samarbeidet sterkere. Vi er i en global konkurranse hvor nye samarbeidsformer etableres, tilføyer Elvebakken.

 

Løfte prosjekter over i neste fase

- Det er viktig å finne ut hvordan vi kan løfte prosjekter av betydning over i neste fase. For 2030  er nærmere enn vi tror, og vi må ikke være bakpå, sier Christophe Pinck, leder av internasjonale relasjoner i Eyde-klyngen. 

Stine Skagestad, leder av sirkulær omstilling i Eyde-klyngen, viser til sidestrømskartleggingen, med blant annet prosjektet CIRCI, som er relevant i dette arbeidet, hvor nye forretningsmodeller skal etableres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
f.v: Ola Elvestuen (V), Gro Eide og Veronica Djupvik ved Elkem Technology
f.v: Ola Elvestuen (V), Gro Eide og Veronica Djupvik ved Elkem Technology
Christophe Pinck, leder av internasjonale relasjoner i Eyde-klyngen
Christophe Pinck, leder av internasjonale relasjoner i Eyde-klyngen

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
  1. UiA: HMS og arbeidsmiljøutvikling - Etter- og videreutdanning

    UiA Campus Kristiansand
  2. Årsmøte i Eyde-klyngen

    Arendal (lokaler tba)