Jorunn Voje, Eyde-klyngen
Jorunn Voje, Eyde-klyngen

Snakket om batterier og sidestrømmer på Stortinget

Eyde-klyngen deltok på seminar på Stortinget, med fokus på mineraler, metaller og batteriverdikjeden.

Norge har en sterk prosessindustri og en voksende batteriindustri – og en potensielt stor gruveindustri av strategisk betydning for Europa. Sammen utgjør de en verdikjede som muliggjør det grønne skiftet - spesielt om alle ubrukte materialstrømmer blir kartlagt og brukt om igjen.

Tema for fagseminaret var: "Hvordan kan Norge ta en ledende rolle i bærekraftig utvinning av kritiske mineraler for å styrke batteriverdikjeden og det grønne skiftet?"

Fortalte om ubrukte materialstrømmer

Jorunn Voje fra Eyde-klyngen, hadde ikke fått taletid på Stortinget, men tok likevel ordet under spørsmålsrunden og fortalte at Eyde-klyngen hadde fått i oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet i 2020 å kartlegge alle ubrukte materialstrømmer (sidestrømmer) fra norsk prosessindustri, mineralindustri, treforedlingsindustri og sement - og betongindustri. Og at alle data er samlet i en database.

- Så refererte jeg til at det er 10 millioner tonn per år av ubrukte sidestrømmer, og ga noen eksempler på hva disse er, og at det synes lurt å undersøke muligheten for å utvinne kritiske råmaterialer fra disse, sier Voje. 

I tillegg ble det delt ut flyere om sirkulærøkonomi og sidestrømskartleggingen, som ble godt mottatt.
Redusere konsekvensene til et minimum

Et viktig poeng i debatten er å redusere de miljømessige og sosiale konsekvensene av gruvedrift til et minimum.

Det var partiene AP, SP, V, H og FRP som inviterte.

Anita Hall fra Norsk Bergindustri og Pål Runde fra Battery Norway startet med sine innlegg. Deretter fulgte Stina Torjesen
ved Morrow Batteries, Mona Schancke ved Kuniko - Zero Carbon Battery Materials, Bruno Piranda fra bilkonsernet 
Stellantis, Anders Wittrup fra LO og Jani Adolfsson-Tallqvist fra Finnish Mineral Group. 

Frederic Hauge i Bellona og Cris Moreno i Vulcan Energy Resources holdt innlegg i nettverkssamlingen på Grand hotel etterpå.

- Gruvedrift har noen dårlige konsekvenser, men det er bedre enn at kloden blir kokt, var noen av poengene som kom frem under seminaret.  I tillegg til at elektrifiseringsgraden  ikke kan økes uten at vi utvinner råstoff som trengs i denne prosessen. 

LES MER OM RÅSTOFFTILGANG I EYDE-KLYNGEN

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Stina Torjesen, Morrow
Stina Torjesen, Morrow
Pål Runde, Battery Norway/Eyde-klyngen
Pål Runde, Battery Norway/Eyde-klyngen