Eramet

Eramet - logo

Ledende ferrolegeringsverk som fremstiller silikomangan for bruk i stålproduksjon.  

Omsetning: 1500 MNOK
Ansatte: 206