F.v: Markus Medína (Glencore Nikkelverk), Ulrik Skøie (Glencore Nikkelverk), Hans Kristian Risnes (Eramet Kvinesdal), lærer Paul Jensen (tidl. 3B Fibreglass), Jørgen Premak (Glencore Nikkelverk), Alexander Taylor (Glencore Nikkelverk), Thomas Ingebretsen (Eramet Kvinesdal), Charlotte Høiland (Glencore Nikkelverk) og Geir Atle Ellingsen (3B Fibreglass)
F.v: Markus Medína (Glencore Nikkelverk), Ulrik Skøie (Glencore Nikkelverk), Hans Kristian Risnes (Eramet Kvinesdal), lærer Paul Jensen (tidl. 3B Fibreglass), Jørgen Premak (Glencore Nikkelverk), Alexander Taylor (Glencore Nikkelverk), Thomas Ingebretsen (Eramet Kvinesdal), Charlotte Høiland (Glencore Nikkelverk) og Geir Atle Ellingsen (3B Fibreglass)

Her er de nye studentene ved Prosessindustri+

De ni operatørene fra Eramet, Glencore Nikkelverk og 3B Fibreglass er glade for at de får muligheten til å videreutdanne seg i operatøryrket ved Fagskolen i Agder, ettersom morgendagens prosessindustri blir stadig mer automatisert og endret.

-Nå prøver vi å finne en reguleringsmetode ut i fra testing, sier Markus Medína, Ulrik Skøie og Geir Atle Ellingsen som er studenter ved etterutdanningen Prosessindustri+ ved Fagskolen i Agder.

-Automatisering er mest nytt for meg, så det er utfordrende, sier Markus Medína.

Koding og beregning

Markus og Ulrik er fra Glencore Nikkelverk mens Geir Atle er fra 3B Fibreglass. De holder på å regne ut en formel for beregning på en tavle i et av undervisningslokalene. Automatisering står på timeplanen, og dagen før fikk de prøve seg på Mechatronics Innovation lab et steinkast bortenfor skolen. Lærer Paul Jensen, som sluttet ved 3B Fibreglass for å drive opplæring ved Fagskolen, hjelper en annen gruppe med å finne ut hvordan de skal kode maskinen som er en modell av prosessen i industrien. 

-Det er veldig interessant å få mulighet til å utvikle seg. Alt vi lærer er nyttig, og vi kan relatere alt til Eramet hvor jeg jobber. Det er viktig å være med på utviklingen, sier Thomas Ingebretsen.

Anvendt kunnskap

-Dette er veldig anvendt kunnskap. Vi jobber med teorier og anvender dem i industrien. Studentene kommer fra ulik type industri, men har de tilsvarende problemstillingene. Nå har vi automatisering og det er viktig at de skjønner noe av det. Det viktigste er at vi utdanner endringsagenter som har forståelse for tall og datanalyser, og at de skjønner målinger og nøyaktighet, og har forståelse for variasjon, sier lærer Paul Jensen.

Derfor gir ham dem oppgaver underveis som er relatert til deres egen bedrift. 

Studiet går gjennom ledelse, samspill, automatisering, innsamling av data og beslutningstaking basert på data. Etter to år skal operatørene være bedre rustet til å forstå hele bedriften, og bli tryggere på å kunne foreslå forbedringer og endringer. De vil bli en god ressurs og investeringen i det toårige studieløpet på deltid kan øke konkurransekraften til bedriften.

Klar for endring

-Vi må være mer klar for endringene som kommer og se mulighetene, sier Hans Kristian Risnes fra Eramet.

-Jeg tenker at hele studiet er for å ruste seg for fremtiden og få innblikk i det nye. Det er mye automatisering. PID-regulering er ikke nytt for meg siden vi har det på bedriften, men som jeg nå får bedre forståelse på, sier Geir Atle Ellingsen fra 3B Fibreglass.

Det tverrfaglige studiet Prosessindustri+ er delt opp i ulike fagemner som vil gjøre prosessoperatøren kvalifisert til å delta aktivt i endrings- og forbedringsprosesser, og samtidig få økt innsikt og forståelse for utfordringer og muligheter knyttet til teknologisk utvikling og bærekraft

- Jeg ble spurt på jobben om jeg ville ta dette studiet, og tenkte at det var greit. Min intensjon var å få mer kunnskap og større perspektiv. Det  er det mellommenneskelige samspillet som jeg per i dag er mest positivt overrasket over blant emnene. Og automasjon er den bratteste motbakken så langt, sier Ivar Hennø fra Eramet.

Les mer om Prosessindustri+ her

 

Andre studier og kurs

I mars startet også det 10 uker lange kurset i endringskompetanse og Lean opp ved Fagskolen i Agder. Kurset er drevet av Eyde-klyngens Lean-gruppe.

Les mer om andre korte utdanninger og kurs her

Høsten 2024 starter det ettårige deltidsstudiet Batteriteknologi 

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev