Kjernemedlemmer

Kjernemedlemmene er prosessindustribedrifter som produserer spesialiserte materialer og kjemikalier til verdensmarkedet. Disse bedriftene eksporterer ca. 90 % av produksjonen, og de driver FoU-virksomhet for ca 270 millioner kroner årlig.