Battery Norway: Diskuterte den norske batteristrategien med næringsministeren

Under den formelle lanseringen av Battery Norway som en organisasjon, ble det lagt vekt på hvilke muligheter som ligger der for en norsk batteriverdikjede. Nå er det åpent for å melde seg inn i Battery Norway.

- Nå som Battery Norway er stiftet som en egen organisasjon betyr det av vi kan åpne opp og få flere medlemmer langs verdikjeden. Selv om mange norske bedrifter i lang tid har hatt aktivitet inn mot batterisektoren, er det nå også mange nye aktører. Ved å støtte opp om samarbeid mellom bedriftene og leverandører langs hele verdikjeden, håper vi at Battery Norway kan bistå i arbeidet for å skape en konkurransedyktig og robust batteriindustri i Norge. Batteriene er en del av det grønne skiftet og helt nødvendig for å lykkes i overgangen til fra fossil til fornybar kraft. Det er vår ambisjon at Norge og Norden skal bli en helt sentral del av den europeiske batteriindustrien, sier Pål Runde, leder av Battery Norway.

Battery Norway deltar i:

  • Utvikling og implementering av en nasjonal norsk batteristrategi som fasiliterer bærekraftig vekst. 
  • Utvidelse av den norske batteriverdikjeden og økosystemet. 
  • Oppbygging av relevant industriell kompetanse og infrastruktur. 
  • Utforske synergier innen det norske og nordiske batteri-økosystemet. 
  • Knytte sammen norske bedrifter til internasjonale initiativer og aktiviteter. 
  • Promotere Norge som en batterinasjon. 

Battery Norway vil følge tett EUs batteristrategi og rådgi myndighetene. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev