Stortingspolitikere etterlyser konkrete tiltak for råstofftilgangen

Stortingspolitiker for Venstre, Alfred Bjørlo, tror grunnen til at Norge ikke satser nok på råmaterialproduksjon er at vi står utenfor EU og de nye virkemidlene der. Nå har han uttrykt sin bekymring til Næringsministeren, og ber om konkrete tiltak for å ikke "stå igjen på perrongen".

-Jeg har på vegne av Venstre nå stilt et såkalt skriftlig spørsmål til Næringsministeren om hvilke konkrete tiltak regjeringen vil sette inn for å sørge for at Norge kan ta en ledende rolle i utviklingen av bærekraftige råmaterialer i Europa, sett i lys av at EU-land som Tyskland, Frankrike, Italia og Irland allerede har satt av midler i milliardklassen til en slik satsing, sier Bjørlo.

Fikk ballen til å rulle

Det var bekymringen til Eyde-klyngens EU-rådgiver, Chistophe Pinck, som fikk ballen til å rulle på Stortinget.

-Et taktskifte foregår i EU og må også til på norsk side. Vi ser vi må rigge det norske systemet bedre for å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, sa Pinck i en artikkel på vår nettside.

Stortingspolitiker Bjørlo poengterer at både han og Venstre deler fullt og helt den bekymringen Eyde-klyngen gir uttrykk for, om at Norge står i fare for å «stå igjen på perrongen» når EU nå for alvor får opp tempoet i sin politikk for kritiske råmaterialer.

Må forstå EU

-Jeg tror ikke dette handler om direkte politisk motvilje mot å satse på råmaterialer i Norge -  men mest av alt om at Norges utenforskap i EU gjør at vi ikke henger med på tempoet og omfanget i beslutningene - og de nye virkemidlene EU og mange EU-land nå setter inn for å øke tilgangen på kritiske råmaterialer, herunder prosessering, poengterer han.

    
Han mener det viktigste Norge må gjøre nå, så lenge vi står utenfor EU, er å sette alt inn på å forstå og ta inn over seg hvordan EU nå jobber med å sikre tilgang til kritiske råmaterialer.

-Så må vi rigge norsk politikk fullt og helt etter det. Vi må få opp mye mer helhetlige strategier for hele verdikjeden også i Norge – og det må skje fort. Her er etter Venstres syn et enda tettere samarbeid mellom myndighetene, industrien og teknologimiljøene i Norge helt nødvendig, presiserer han.

Les vår tidligere sak om at vi må rigge oss for et taktskifte

Har lenge prøvd å få oppmerksomhet

-Vi i Eyde-klyngen har lenge prøvd å få oppmerksomhet om norsk prosessindustris strategiske betydning i det europeiske fellesskapet. Vår materialindustri er svært viktig for å sikre Europa fornybar energi, overgang til det digitale skifte og den grønne transformasjonen av mobilitet. Vi produserer mange av de kritiske og strategiske råmaterialene EU har definert. Vi har savnet et politisk engasjement for prosesseringen av råmaterialene. Hittil har det vært mest fokus på gruvedrift fra norsk side, sier Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen.

Se vår oversikt over Eyde-klyngens råstoff - og materialproduksjon

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev