Agder Batteri
Agder Batteri

Agder Batteri

Agder Batteri skal være et innovasjons-økosystem for vekstbedrifter innen batteri- og energisystemsegmentene.

Se denne videoen som forklarer batterier

Agder har gode forutsetninger innen batteriråvarer samt energisystemer, gjenbruk og gjenvinning av elbil batteri. Prosesskompetanse og infrastruktur i Agder fra blant annet Glencore Nikkelverk, Elkem Carbon, Elkem Technology og Future Materials Norsk katapult, gir oss et godt utgangspunkt. Universitetet i Agder ved fakultet for teknologi og realfag på UiA og MIL, har kompetanse og infrastruktur innen automatisk demontering, sortering og gjenbruk av elbilbatterier. Det finnes en rekke vekstbedrifter innen batteriverdikjeden i Agder. I tillegg har Morrow Batteries nylig valgt Eyde Energipark for sin «giga-fabrikk». Dette åpner enda flere muligheter for Agder å trekke til seg flere deler av batteriverdikjeden, og tilhørende arbeidsplasser.

Agder Batteri har fokus på:

  • Delingsarena - webinarer og nettverk for kompetansedeling
  • Verskapsattraktivitet 
  • Kompetansebygging og utdanning tilpasset behov knyttet til batteriverdikjeden
  • Innovasjonsarena for energisystemer, gjenbruk og resirkulering av batterier

SE MØTET "AGDER BATTERI - HVA SKJER", FRA 7.MARS HER

Les også om batterikompetanseprosjektet BattKOMP

;