BattKOMP

27. oktober lanserte Norsk Industri, LO og Prosess21 BattKOMP-prosjektet, en omfattende analyse av kompetansebehovet i det som skal bli en stor norsk industrisatsing i årene framover, batteriverdikjeden. Eyde-klyngen er med i dette prosjektet.

Ti batterikompetansebud

Batteriindustri er en unik industrimulighet for Norge. Det er mange paralleller til etableringen av oljeindustri i Norge på 70-tallet, og det er mye som må på plass for at vi skal lykkes som storskala batterinasjon. En av de aller viktigste, er å få etablert en nasjonal satsing på batterikompetanse som går gjennom hele utdanningsløpet fra fagbrev til forskning. I rapporten er derfor kompetansebehovene presentert i form av "de ti batterikompetansebud":

  1. Bygge kompetanse som et landslag
  2. Bygge vertskapsattraktivitet, og den norske modellen er en del av dette
  3. Bygge komplette verdikjeder
  4. Utvikle batterimoduler gjennom bransjeprogrammet o.l.
  5. Etablere skreddersydde utdanningsløp for batteri
  6. Øke kapasiteten på eksisterende utdanningstilbud 
  7. Etablere effektive løp for rekruttering av batterispesialister fra utlandet
  8. Nasjonal satsing på forsknings- og testinfrastruktur for batteri
  9. Jobbe langsiktig med å bygge et internasjonalt konkurransedyktig fagmiljø på batteri, basert på tett samspill mellom industri og akademia
  10. Styrke det nordiske batterikompetansesamarbeidet

Last ned BattKOMP - kompetansebehov i batteriindustrien

Last ned presentasjoner:

Beyonder

Norsk Industri

Vianode

;