BATMAN

Et nytt batteriprosjektet ved navn BATMAN (Lithium ion BATteries - Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams) har nå startet opp.

Se denne videoen som forklarer batterier

Økende behov for råmateriale

Det er forventet en økning i batteribruk, og det vil derfor være et økende behov for råmateriale som brukes i batterier. Skal vi følge FNs bærekraftsmål, vil gjenvinning av dette materialet være høyst aktuelt. Spesielt fordi norsk prosessindustri produserer flere av råmaterialene som brukes i batteriproduksjonen.

Norske bedrifter i førersetet

Prosjektet skal sette norske bedrifter i førersetet innen batteriutvikling ved å utvikle et dynamisk og strategisk verktøy som er basert på analyser av materialflyt. Slik blir råstoffene i verdikjeden og verdiene kan utnyttes om igjen.

Oppstart i juni

BATMAN-prosjektet hadde oppstartsmøte onsdag 05. juni 2019.  Representanter for Glencore, Elkem, Hydro, Fiven, Agder Energi i tillegg til forskningspartnere fra NTNU, Universitetet i Agder, IFE (Institutt for energiteknikk), Transportøkonomisk institutt og Eyde-klyngen var til stede.

BIA programmet i Forskningsrådet støtter prosjektet med 11,75 millioner kroner. Dette er 50 prosent av prosjektkostnadene. 50 prosent finansieres av bedriftene som er med i prosjektet.

Les rapportene her: 

“Powering the European Green Deal: Key policy trends on lithium ion batteries”

av førsteamanuensis Stina Torjesen ved Universitetet i Agder, og en av prosjektets doktorgradsstudenter, Terese Birkeland.

“The Movement of Li-Ion Batteries through the Norwegian Transport Sector From Market Penetration to Vehicle Scrappage” av forskningssjef og ingeniør Erik Figenbaum fra Transportøkonomisk institutt og hans team.

 

Les også om batterikompetanseprosjektet BattKOMP

Kontaktperson: 

Lars Petter Maltby: lars.p.maltby@eydecluster.com

Kontakt

;