Refacture starter "urban mining"

Urban mining er løsningen til Refacture. De kritiske råmaterialene skal gjenvinnes ved hjelp av plasmateknologien til selskapet, i stedet for å fylle opp deponier med industriavfall. Hydro er første samarbeidspartner.

Refacture har allerede etablert mange forbindelser til bedrifter i Eyde-klyngen. Under Eyde-dagen i november presenterte CCO, Ådne Tveit, hvordan han kan bidra til den sirkulære omstillingen og utfordringen med at de kritiske råmaterialene bør komme fra andre steder enn gruvedrift.

Se innlegget hans her:

Eyde-dagen 2023: Kritiske råmaterialer

Hør Ådne Tveit som gjest i podcasten "Grunnstoffene - en vimsete reise gjennom det periodiske systemet":

 

Plasmateknologi

- Vi skal drive med urban mining. Vi skal gjenvinne materialer fra farlig industriavfall som slagg og slam. Med plasmateknologien vår, separerer vi ut grunnstoffer og mineraler i avfallet ved å bruke høytemperatur plasmateknologi. Dette er en bedre prosess enn klassisk forbrenning, som ofte slipper ut CO2, forklarer Ådne Tveit.

Teknologien er kjent siden 60-tallet, men er ikke brukt i denne sammenhengen tidligere, for å utvinne råmateriale fra sidestrømmene. Mye av industriavfallet er farlig, og ved å håndtere det på denne måten, kan nyttig råmateriale hentes ut på en sikker måte, og brukes om igjen, i stedet for at det plasseres ute i naturen.

Mange av metallene og mineralene som gjenvinnes, klassifiseres som kritiske råvarer. Dette er produkter vi er absolutt avhengig av i vår moderne verden, og mesteparten blir i dag produsert i Kina. Forsyningen av disse blir derfor sett på som en sikkerhetsutfordring for den vestlige verden. Derfor har EU utarbeidet et regelverk de kaller for «Critical Raw Material Act», som skal bidra til redusert avhengighet av enkeltland, og høyere produksjon her hjemme.

Redusere avfallsproblemet

Avfallsproblemet er et viktig poeng for å drive urban mining.

Myndighetene blir i økende grad restriktive med å innvilge dispensasjon fra forbudet mot å deponere farlig avfall i naturen, om noen år er den muligheten borte. Derfor haster det for industrien å finne løsninger nå, sier Tveit.

Ambisjonen er å gjenvinne alt farlig avfall fra prosessindustrien i Norge. Første samarbeidspartner er Hydro, hvor vi begynner med slagget som kalles SPL.

- Vår business er å hente ut metallene og selge dem på det åpne markedet. I tillegg skal mange av produktene sirkuleres tilbake i produksjonen til samarbeidspartneren. Det er et viktig skritt i retning sirkulær prosessindustri, sier Tveit.

Tett på Hydro

Refactures team består av 15 høykvalifiserte ingeniører, som har jobbet med plasmateknologi i mange år. Plasma blir mye brukt innen metallraffinering, men til nå har den ikke vært brukt til gjenvinning av farlig avfall.

- Vi må kalibrere og optimalisere prosessen. Når vi er ferdig med piloteringen, skal vi bygge prosessanlegg. Dette blir småskalaanlegg som plasseres nær industrien som produserer avfallet, sier Tveit, og leger til:

- Klimaavtrykket blir minimalt og produksjonen svært effektiv.

 

Begynnelsen på en ny industri

Gründeren Ådne Tveit havnet i prosessindustrien etter at han møtte amerikanske Nick Narsavidze. Han hadde jobbet med denne plasmateknologien i 12-15 år, og kjenner både mulighetene og et nettverk med ingeniører. Konseptene og design av Refacture har han jobbet med de siste syv årene. Tveit, som er sivilingeniør fra USA, så raskt at Norge burde ta imot Refacture og få etablert selskapet her.

- Jeg tror dette kan bli begynnelsen på en ny industri. Norge er blant landene som er langt fremme med miljøfokus og sirkulærøkonomi. Her har vi også ren elektrisitet, kompetent arbeidskraft og et utviklet virkemiddelapparat. Eyde-klyngen er også viktig som en samarbeidsarena. I klyngen er det lett å møtes og etablere kontakt med industrien, sier han. Når Nick, som er CEO i Refacture, omtaler Norge til de som ikke kjenner oss så godt, forteller han at «det er et land der alle er venner». Det skal vi ta med oss og bygge videre på, sier han.

Trussel for miljøet

Det finnes enorme mengder av farlig avfall rundt i verden. Lite av dette gjenvinnes, og mye er en trussel for miljøet. Refacture har derfor ambisjoner om å vokse raskt internasjonalt for å adressere begge utfordringene - farlig avfall som dumpes i naturen og mangelen på kritiske råvarer.

- Dette er en godt alternativ til klassisk gruvedrift eller å lete etter mineraler på havbunnen. Det er ofte hundre ganger høyere konsentrasjon av etterspurte mineraler i farlig avfall enn i malm fra en gruve, så vi ser frem til å komme i gang med å utnytte denne ressursen, medgir Tveit.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Ådne Tveit i Refacture blir intervjuet av Gunstein Skomedal i podcasten "Grunnstoffene - en vimsete reise i det periodiske systemet". Tema er kritiske råmaterialer, og Aud Nina Wærnes fra Sintef deltar også.
Ådne Tveit i Refacture blir intervjuet av Gunstein Skomedal i podcasten "Grunnstoffene - en vimsete reise i det periodiske systemet". Tema er kritiske råmaterialer, og Aud Nina Wærnes fra Sintef deltar også.