- Det handler om å effektivisere våre prosesser

Da Kristiansand Næringsforening feiret sitt 175 årsjubileum forrige uke, ble industrien løftet frem som bærebjelken i næringsutviklingen i regionen. Solveig Steinsland fra Elkem og Gunstein Skomedal fra Vianode/UiA fortalte hvor viktig Eyde-klyngens prosjekter for yngre hoder - "Eyde Y" og "Tenketanken" har vært for deres utvikling i industrien. 

- Det er så mange disrupsjoner vi kjenner på i dagens samfunn nå, som gjør det vanskelig for oss å overleve som industri. Derfor jobber vi i Eyde-klyngen og Eyde Tenketank med å finne måter å overleve på. Det handler om å effektivisere våre prosesser, og det gjør vi i stor grad gjennom å teste ut og implementere ny teknologi. Vi har fokus på å anvende ekspertisen og erfaringene vi har på Sørlandet best mulig, sa Solveig Steinsland på scenen under markeringen, og nevnte samtidig at hun var veldig stolt av å jobbe i Elkem.

Da konferansier Petter Schjerven siterte henne på utsagnet "Change or Die", svarte hun at det var akkurat det dette handlet om. Å finne bedre måter å gjøre ting på. Og at det å utvikle robotikk ikke handler om å fjerne arbeidsplasser, men å redde bedrifter.

 Både industribyggeren Sam Eyde, som i starten av 1900-tallet var med å etablere selskapene Elkem og Norsk Hydro, Å Energi og Glencore Nikkelverk ble trukket frem som store bjelker i industrihistorien under arrangementet.

Les mer om Eyde Y her

Se bildene fra jubileumsfesten her

Meld deg på vårt nyhetsbrev