COGNIMAN: - En perfekt delingsarena som også trigger kreativiteten

Horizon Europe prosjektet COGNIMAN har formelt startet. De 14 partnerne fra 7 land var samlet i Kristiansand for en kick-off, og for å besøke 3B Fibreglass som er en av pilotene.

Jeg tror bedriftsbesøket var viktig for å gi alle partnerne en bedre forståelse av vår prosess og de utfordringene vi ønsker å løse i COGNIMAN. Glassfiberproduksjon var nok ukjent for de fleste, men det var mye nysgjerrighet og engasjement, så det var en veldig god start på prosjektet. Nå begynner samarbeidet med de andre partnerne for å konkretisere problemstillingene, hvilken teknologi vi ønsker å teste i piloten og mer detaljert prosjektplanlegging, sier Martin Hemmer ved 3B Fibreglass.

LES MER OM PROSJEKTET

Vil holde produksjonen i EU

Bakgrunnen for prosjektet er at mye av produksjonsindustrien har flyttet til lavinntektsland. Dette for å unngå høye arbeidskostnader og komplekse reguleringer i Europa. Men det kan være problematisk å være avhengig av varer fra land eller regioner langt unna, spesielt i sårbare situasjoner som pandemier, krig og politisk ustabilitet. For å bli mer selvforsynt vil EU utvikle en mer konkurransedyktig europeisk produksjonsindustri.

Automatisering av produksjonsprosessen

– Kunstig intelligens, data og robotikk vil gjøre det mulig å automatisere produksjonsprosesser som i dag er vanskelige å automatisere. Dette vil bidra til å redusere produksjonskostnadene og opprettholde arbeidsplasser og arbeidsplasser i Europa, og samtidig øke arbeidsvelferden og sikkerheten til ansatte, sier Ahmed Nabil Belbachir, koordinator for prosjektet og forskningsdirektør i NORCE.

– Data er limet for en effektiv og bærekraftig verdikjede, sier Stefano Foglietta fra EU-kommisjonen som snakket om den smarte fabrikken for en smart verdikjede.

Gir tilgang på eksperter

- Industrielle partnere gir oss eksperter og vi kan prøve teknologi som vi ikke har internt, sier Shane Keanevey fra Croom Precision Tooling Limited, en global leverandør for
kirurgiske implantater.

Kick-offen var også en god anledning til å få en bedre forståelse av hverandres behov for pilotene.

- Kick-off møtet var veldig tilfredsstillende, og ikke overraskende viste det at for å nå målene våre må vi jobbe sammen. Vi vil utveksle både kunnskap og erfaringer for å finne mulige løsninger. Dette er absolutt i samme ånd som Eyde-klyngens daglige strategi, nettopp å være en utmerket delingsarena som også trigger kreativitet. Prinsippene for vellykket samarbeid i dette prosjektet, må også bygge på åpenhet og engasjement fra eksperter. Flere disipliner er involvert, inkludert IT, sensorteknologi, programmering, maskinlæring, humanioria med mer. Vi har blitt kjent med hverandre, og allerede de neste ukene setter vi opp møter mellom flere grupper for konkrete arbeidsplaner. Så, prosjektet er allerede i full gang, sier Nadia Handeland i Eyde Cluster.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev