Nytt EU-prosjekt: Skal opprette sirkulære pass

Eyde-klyngen er med i et nytt EU-prosjekt som skal kartlegge de sirkulære prosessene i bedriftene - og på den måten gi materialer et sirkulær-pass som forteller hvor mye gjenvinning det er i materialet.  

Enkelt forklart skal sidestrømmer kartlegges bedre - og oppfordre prosessindustrien til å ta i bruk sirkulære prosesser, slik at verdifulle råmaterialer, overskuddsenergi eller materialer kan brukes om igjen i en annen form, eller i en annen prosess.  

Prosjektet heter CIRCI, og begynte i juni 2022. Det er finansiert av EØS-midler, som stilles av giverlandene Liechtenstein, Island og Norge. 

Etablere database i Slovenia

- I CIRCI-prosjektet skal vi overføre våre erfaringer fra kartleggingsprosjektet til å etablere en liknende database i Slovenia, for å skape oversikt over de viktigste ressursstrømmene i landet, sier EU-rådgiver i Eyde-klyngen, Christophe Pinck, som sammen med Stine Skagestad (leder for sirkulær omstilling i Eyde-klyngen) er med i prosjektet.

Partnerne er den Slovenske Handelskammer, det statlige forskningsforetaket TECOS og Universitetet i Ljubljiana.

- Vi har hatt vår første besøk i september der vi holdt innovasjonsworkshops for å identifisere muligheter til utnyttelsen av ressurser i databasen, forteller Pinck.

 

Workshop i Slovenia på våren 

For øyeblikket holder de slovenske partnerne på med å samle inn data. Disse skal så legges inn i en database som skal utvikles i den neste fasen.

- På våren skal denne lanseres i Slovenia og de første innovasjonworkshopene holdes der, informerer Pinck.

Helt i tråd med EU-kommisjonens ønske om mer samarbeid på tvers av landegrensene og industrier i Europa.

I slutten av november og frem til februar blir strategien for Horisont Europa, med fokus på energiintensive industrier og avanserte materialsusbstitutter lansert.  

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev