Et prosjekt for å skape en smartere og grønnere industri

I et nytt EU-prosjekt skal NORCE-forskere bidra til å øke automatisert produksjon av varer. Dette skal gjøre produksjonen mer effektiv og sikre bedre tilgang til varer ved at produksjonen kan flyttes tilbake til Europa. Det 4-årige prosjektet får 11 millioner euro fra Europakommisjonen. 3B Fibreglass deltar også i piloten, sammen med NORCE og 13 andre partnere. 

COGNIMAN, som prosjektnavnet er, skal prøve å endre fremtidens produksjonsdesign for å styrke europeisk produksjonskapasitet.

Målet er å forbedre fleksibiliteten og tilpasningsevnen ved å takle betydelige utfordringer med dynamisk drift, effektivitet og effektivitet for ren, sikker og kostnadseffektiv produksjon.

Bedrifter og forskere fra Norge, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Belgia og Italia samarbeider i dette 4 år lange prosjektet. 3B Fibreglass er det norske selskapet som skal være vertskap for et av prosjektenes fire piloter, for å demonstrere kognitiv utvikling i bransjen. De tre andre pilotene er i Irland, Italia og Irland.

Sikkerhetsstandarder og avfall

- Vi peker på et stort problem i bransjen: hvordan håndtere kontinuerlige endringer i produksjons- og forsyningsprosessene, som faktisk forårsaker nedetid, øker kostnader og sløsing under produksjonen. Produksjonsindustrien må være i stand til å tilpasse seg svært raskt til endringer og opprettholde produktivitet og effektivitet. Det er en gigantisk oppgave å endre de industrielle prosessene, med deres tradisjoner, sier Nabil Belbachir koordinator for prosjektet og forskningsdirektør i NORCE.

 

Flere produksjonsanlegg er inkonsekvente og vanskelige å automatisere, som glassfiberproduksjon. Det kan være utfordrende å endre hele bransjen, med mange gamle bedrifter, med deres måte å drive produksjonen på. Så piloten kommer til å fokusere på to ting: Sikkerhet og avfall.

Hvis du kan forsterke noen av operasjonene med AI-forbedrede prediktive og robotiserte prosesser, kan du redusere nedetiden, sløsingen og risikoen for ulykker og skade på mennesker og produksjon. AI og robotikk har en betydelig rolle i den kognitive utviklingen i industrien og et stort potensial for fleksibel produksjon.

Robot+mennesker side ved side

- Vi vil prøve å automatisere det så langt vi kan, først der roboter og AI støtter og hjelper folk i produksjonen, sier Belbachir.

Han legger til at roboter og mennesker side om side vil redusere belastningen på operatørene og føre til en sikrere og smartere produksjon.

Om COGNIMAN

COGNIMAN vil gi midler til å legge til rette for fleksibel, spenstig, rekonfigurerbar, sikker, bærekraftig og effektiv smart produksjon ved å integrere simulering, modeller, digitale tvillinger, sensorer, kunstig intelligens (maskinlæring), databehandling og analyse, robotikk og autonome systemer i en menneskelig modulær verktøykasse. Konseptet kan enkelt tilpasses nye, varierende produksjonsprosesser og miljøer med det endelige målet å øke den europeiske teknologien og produksjonssektorens konkurranseevne innen industriell lederskap i globale markeder, samt å redusere det miljømessige fotavtrykket til produksjonsaktiviteter.

 

 Prosjektet vil gå i 4 år, med start 1.januar 2023. 11 millioner Euro er investert, og det er 4 piloter, og totalt 15 partnere involvert. 

Les mer på NORCE`s hjemmeside

Meld deg på vårt nyhetsbrev