AI-teknologien er fortsatt lite brukt

Eyde Digitaldag ble tirsdag arrangert på Universitetet i Agder i Grimstad, som er kjent for sin gode forskning og utdanning innen teknologi og ingeniørfag. Bruk av AI-teknologi i prosessindustrien var fokuset i denne workshopen. Derfor ba jeg like godt det kunstige intelligensprogrammet ChatGPT skrive artikkelen for meg.

Her er hva den skrev etter å ha blitt matet med noe informasjon:

I en AI workshop nylig arrangert av prosessindustrien, ble det diskutert hvordan bransjen kan utnytte AI-teknologi bedre for å øke effektiviteten og optimalisere produksjonsprosessen. Workshopen samlet eksperter, ingeniører og forskere som alle hadde en felles interesse i å utforske de mulighetene som AI-teknologi kan tilby.

Workshopen begynte med en introduksjon til AI-teknologi og dens anvendelser innen prosessindustrien. Deltakerne ble presentert for eksempler på hvordan AI-teknologi allerede har blitt brukt i bransjen, inkludert bruk av maskinlæring for å optimalisere produksjonsprosesser, prediksjon av vedlikeholdsbehov og forbedring av produktkvaliteten.

Delte erfaringer

Etter introduksjonen delte deltakerne ideer og erfaringer om hvordan de allerede bruker AI-teknologi i sin egen produksjonsprosess. Det ble også diskutert utfordringer som bransjen står overfor når det gjelder å ta i bruk AI-teknologi og hvordan disse utfordringene kan overvinnes.

En viktig diskusjon som oppstod var hvordan AI-teknologi kan bidra til å redusere energiforbruket i prosessindustrien. Deltakerne delte ideer om hvordan maskinlæring kan brukes til å optimalisere produksjonsprosessene og dermed redusere energiforbruket. Ved å bruke data fra produksjonsprosessen kan man lære hvordan man kan optimalisere produksjonsprosessen for å minimere energiforbruket uten å påvirke produktkvaliteten.

Forbedre produksjonsprosessen

En annen diskusjon som oppstod var hvordan AI-teknologi kan bidra til å forbedre sikkerheten i produksjonsprosessen. Deltakerne var enige om at maskinlæring kan brukes til å overvåke produksjonsprosessen i sanntid og varsle operatørene hvis det oppstår feil eller unormale forhold. Dette vil ikke bare bidra til å redusere risikoen for ulykker, men også forbedre produksjonsprosessen ved å redusere feil og avvik.

På slutten av workshopen ble det diskutert hvilke ressurser som kreves for å implementere AI-teknologi i produksjonsprosessen og hvordan man kan sikre at selskapene har tilstrekkelig kompetanse og teknisk støtte til å ta i bruk teknologien. Det ble enighet om at det er nødvendig å øke kompetansen innen AI-teknologi og at selskaper må samarbeide med eksperter og teknologileverandører for å sikre at de har de nødvendige ressursene for å ta i bruk teknologien.

Workshopen var en stor suksess, og deltakerne var enige om at det var en verdifull arena for å dele kunnskap og erfaringer om AI-teknologi i prosessindustrien. Det er klart at AI-teknologi vil spille en stadig viktigere rolle i prosessindustrien i fremtiden.

Omvisning på MIL

Etter workshopen fikk deltakerne en omvisning på Mechatronics Innovation Lab, som er en del av universitetets forsknings- og innovasjonsmiljø.

Mechatronics Innovation Lab er en state-of-the-art forskningslaboratorium som spesialiserer seg på automatisering, robotikk og mekatronikk. Laben gir forskere og ingeniører muligheten til å utvikle og teste nye teknologier og systemer innenfor disse områdene. Under omvisningen fikk deltakerne se på de nyeste innovasjonene innen automatisering og robotikk, og fikk også muligheten til å diskutere hvordan disse teknologiene kan brukes i prosessindustrien.

Denne omvisningen ga deltakerne en unik mulighet til å se de nyeste teknologiene innen mekatronikk og automatisering i aksjon. Deltakerne kunne også få en bedre forståelse av hvordan disse teknologiene kan brukes i produksjonsprosessen og hvordan de kan bidra til å øke effektiviteten og optimalisere prosessene.

Alt i alt var workshopen og omvisningen en viktig begivenhet for prosessindustrien i Sør-Norge. Den ga deltakerne en mulighet til å dele kunnskap og erfaringer om AI-teknologi i prosessindustrien og samtidig se de nyeste innovasjonene innen mekatronikk og automatisering i aksjon. Med denne kunnskapen og forståelsen kan bransjen fortsette å utvikle seg og forbedre seg på en bærekraftig måte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev