Vil du spisse kompetansen din - søk på Industrifagskolen nå.

Sørlandets fagskole tilbyr nå korte og spissede utdanninger på fagskolenivå. 

Industrifagskolen (bransjeprogrammet) er et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger for fagarbeidere. Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse. Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang. Korte og spissede utdanninger på fagskolenivå bidrar til å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.  

Studiet er lagt opp til 6 samlinger a to dager hver 3.uke.  

Ansatte i Eyde-klyngen har fortrinnsrett når disse har godkjenning fra egen bedrift.

Søknadsfrist er 8.september!

Send søknad til: per.hoyum@sorlandetsfagskole.no

Søkere fra våre medlemsbedrifter må gå via sin HR avdeling for å få fortrinnsretten som gjelder Eyde-bedrifter.

Les mer her

Meld deg på vårt nyhetsbrev