Slik skal industrien sikre seg riktig kompetanse

Veikartet for "Kompetanse for fremtidens industri" og Industrifagskolen ble tirsdag de to viktigste nyhetene under Industrikonferansen i Oslo.

Riktig og oppdatert kompetanse er viktig på alle nivå i bedriftene, og er forutsetninger for effektivitet, omstilling og konkurransekraft. 

Agnete Rieber-Mohn, HR-direktør ved Glencore Nikkelverk, lanserte tirsdag veikartet sammen med leder for organisasjonsutvikling Per Holdø i Hydro Primary Metal.

Skape læringsintensivt arbeidsliv

- Vi er glade for at regjeringen nå blir konkret når det gjelder livslang læring. Pengene skal gå til opprettelse av nye, modulbaserte etter- og videreutdanningstilbud ved de tekniske fagskolene. I første rekke er det industrifagene som blir tilgodesett, men senere vil også bygg og elektro kunne opprette tilsvarende tilbud, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen til Norskindustri.no.

Les mer

Veikartet for fremtidens kompetanse skal diskutere hvordan vi kan skape et læringsintensivt arbeidsliv der bedriften får utviklet, mobilisert og anvendt sin samlede kompetanse.

Videre skal det angi hvilke tiltak som må gjøres og hvilke rammebetingelser som bør justeres og etableres, for å sikre industrien riktig og relevant kompetanse. Veikartet skal omhandle både det formelle utdanningsløpet, etter- og videreutdanning/livslang lærling, rekruttering samt samarbeid mellom skole/ industri.

Mer om kompetanseveikartet

Industrifagskolen

Under konferansen ble det nye etterutdanningsløpet "Industrifagskolen" lansert. Fellesforbundet og Norsk Industri satser sammen med myndighetene på å løfte kompetansen gjennom å bygge denne skolen. 

Fra høsten 2019 vil fem ulike fagskoler tilby etterutdanning for fagarbeidere i industrien. Eyde-klyngen og Sørlandet Fagskole er med som partnere i dette utdanningsprogrammet, som er en videreføring av etterutdanningsprogrammet Prosessindustri+, som Eyde-klyngen har vært med på å utvikle.

Mer om Industrifagskolen

Må takle omstilling

En viktig grunn til dette etterutdanningsprogrammet, er at fagarbeiderne bedre skal kunne tilpasse seg omstilling og kunne fortsette i jobben når industrien endrer seg.

Et viktig poeng er derfor at industrien har vært delaktig i å utvikle dette utdanningsløpet. For at deltagerne enkelt skal kunne delta, er en stor del av tilbudet nettbasert og samlingene skjer der industrien befinner seg.

Les mer her

Meld deg på vårt nyhetsbrev