Agder Symbiose inviterer: «Status Agder symbiose»/gjensidig informasjon 30. april

Tid: tirsdag 30. april 2024 - 08:00 - 08:30 |
Åpent for all
Sted: Digitalt

Tirsdag 30. april fra 08.00 til 08.30 vil Ribe Betong presentere hvordan de jobber med sirkulær økonomi, ved Eva Langeland og Karl Magnus Skretting fra Ribe Betong.

Aktører i Agder som jobber med sirkulærøkonomi/industriell symbiose inviteres til å delta i Agder symbioses teams-møter. Møtene vil gjennomføres 3. hver uke (tirsdager 0800-0830). Hensikten med møteserien er å gi gjensidig informasjon og informere om aktuelle saker innenfor fagfeltene. Møtene er åpen for alle som ønsker å delta. Møtene vil legge opp til en kortpresentasjon av et tiltak/prosjekt innenfor sirkulærøkonomi/industriell symbiose. Møtene vil også gi en anledning for alle deltakere å dele informasjon om aktuelle hendelser eller informere om planlagte og pågående prosjekt som skjer på Agder.

 

Kontakt Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no for å få tilsendt lenke til digital deltakelse. 

Kontakt

Anne.Kristin.Peersen@agderfk.no