Minikurs: Naturklemma. Hva er status? Hvordan kan min bedrift håndtere utfordringene?

Tid: torsdag 16. mai 2024 - 09:00 - 15:00 : Pris: kr. 400,- for medlemmer og kr. 800,- for ikke-medlemmer. |
Åpent for all
Sted: Bølgen bærekraftsenter, Vestre Strandgate 12, Kristiansand

"Naturklemma" vil gjennom Norsk institutt for Naturforskning (NINA), Norsk institutt for Vannforskning (NIVA) og WWF presentere status på natur i Norge i dag. Statsforvalteren vil si noe om hvordan det jobbes for å ivareta naturen på Agder. Vi tar også for oss løsninger som ligger på bordet. Med fokus på det store bildet, rammebetingelser, løsninger og bedriftene i Eyde-klyngen ser vi frem til en nyttig dag med natur som overordnet tema.

Program (9-15):

Velkommen
NIVA om tilstanden i vann og vanndirektivet
NINA om naturtilstanden
WWF om naturpolitikk og Naturrisikoutvalgets rapport
Status på Agder - hvordan tenker statsforvalteren?
Mulige løsninger v/hhv. InnoUt, Fossagrim og Asplan Viak.
Å energi – om energiens behov for areal
MORROW – om råvarebehov og naturhensyn
GE Healthcare – om vannbehandling før resipient
Samtale mellom bedrifter og statsforvalter – Natur: hvordan løser vi dette? 
Eyde Ahead, gruppejobbing

 

PÅMELDING HER

 

Ved spørsmål, kontakt frank@eydecluster.com 

 

"Naturklemma" er en del av vårt nye kompetansetilbud Eyde Ahead:  

Eyde-klyngen lanserer Eyde Ahead, et nytt kompetansetilbud i form av en serie med spissede enkeltstående kurs for nøkkelpersoner og beslutningstagere med tanke på det grønne og digitale skiftet. Kursene skal styrke medlemsbedriftenes omstillingsevne ved å øke deltakernes kompetanse knyttet opp mot fremtidsrettet industri i omstillingsmodus.   

Temaene skal dekke behovene for fremtidig beslutningsprosess hvor kravene blir høyere. Deltagere får innsikt som er nødvendig for bedrift, konkurransekraft, risikovurdering, samfunnsansvar og samfunnsperspektiv. Ved å delta på kursene skal bedriften få et konkurransefortrinn ved å kunne være en «first mover» gjennom innsikt til å forstå tematikken, og hvordan man tar det med seg inn i sin bedrift. 
 
Målet er å gi deltakerne økt forståelse av kommende rammevilkår, og bedre grunnlag for å forstå fremtidige trender. Hvert kurs skal gjøre deltakerne bedre i stand til å oppdage risikofaktorer og nye muligheter, og dermed ta gode veivalg for bedriften.  

 

Kontakt

- frank@eydecluster.com