Fagområde HR

HR-forum er en referansegruppe for aktiviteter knyttet til rekruttering og kompetanse.

Eyde-klyngens HR-aktiviteter er organisert på følgende måte

  • Uformelle møteplasser Eyde-klyngens sekretariat inviterer HR-kontakter hos medlemmene til faste uformelle møter hver andre mnd på Teams, hvor man snakker om status i bedriftene og aktuelle temaer.
  • Delingsarena En gang i halvåret inviterer vi til delingsarenaer med tematikk knyttet til rekruttering og kompetanse.

Innen dette fagområdet er de svært aktive i klyngens kompetanseprosjekter og har en nøkkelrolle i studieprogrammet Eyde Leder og i prosjektet Eyde Operatør.

Forummet fungerer som en sparringspartner for aktiviteter under Eyde rekruttering – et satsningsområdet med fokus på samarbeid med videregående skole, grunnskole og Vitensenteret.

Eyde Trainee – tre av våre medlemsbedrifter går sammen om en felles trainee i samarbeid med Trainee Sør.

 

hr

Kontakt

Koordinator
Kristine Fuller-Gee
kristine@eydecluster.com
+47 481 31 430
;