Fagområde HR

HR-nettverket jobber med rekruttering og kompetanse.

Eyde-klyngens HR-aktiviteter er organisert på følgende måte

  • Uformelle møteplasser Eyde-klyngens sekretariat inviterer HR-kontakter hos medlemmene til faste uformelle møter hver andre måned på Teams, hvor man snakker om om aktuelle temaer.
  • Delingsarena En gang i halvåret inviterer vi til delingsarenaer med tematikk knyttet til rekruttering og kompetanse.

Innen dette fagområdet er de svært aktive i klyngens kompetanseprosjekter og har hatt en nøkkelrolle i det tidligere studieprogrammet Eyde Leder og i prosjektet Eyde Operatør.

I tillegg har nettverket for opplæringsansvarlige jevnlige møter, og arrangerer samlinger o.l.
Dette nettverket består av: 

Glenn Mjåland, Glencore
Svein Øydneskleiv, GE
Mano Golshan, Elkem
Elisabeth Meidel, Morrow
Gina Nordsveen, Returkraft
Aina Hermansen, GE
Jan Ove Hansen, Alcoa
Thomas Gilbertson, Eramet

 

HR

Kontakt

Koordinator
Kristine Fuller-Gee
kristine@eydecluster.com
+47 481 31 430
;