Fagområde HR

HR-nettverket jobber med rekruttering og kompetanse.

Eyde-klyngens HR-aktiviteter er organisert på følgende måte

  • Uformelle møteplasser Eyde-klyngens sekretariat inviterer HR-kontakter hos medlemmene til faste uformelle møter hver andre måned på Teams, hvor man snakker om om aktuelle temaer.
  • Delingsarena En gang i halvåret inviterer vi til delingsarenaer med tematikk knyttet til rekruttering og kompetanse.

Innen dette fagområdet er de svært aktive i klyngens kompetanseprosjekter og har en nøkkelrolle i studieprogrammet Eyde Leder og i prosjektet Eyde Operatør.

 

 

hr

Kontakt

Koordinator
Kristine Fuller-Gee
kristine@eydecluster.com
+47 481 31 430
;