Fagområde Prosjektledelse

Eyde Prosjektledelse har som mål å heve forståelsen, bevisstheten og kompetansen innenfor faget prosjektledelse. Prosjektarbeid er aktuelt for alle typer virksomheter og fagområder.  Vi vil sette i gang et kontinuerlig forbedringsarbeid i evnen til å gjennomføre prosjekter på en best mulig måte.

Innenfor dette området skal vi gjennom teoretisk og praktisk læring bygge kompetanse og gjennomføringsevne, enten internt i egen organisasjon, på tvers medlemsbedriftene

Det er utgangspunkt, gjennomføring og sluttprodukt som står i fokus, og ikke den tekniske delen av prosjektet.

«I Eyde Cluster har vi fått en arena der vi lærer av hverandre og øker forståelsen, bevisstheten og kompetansen innenfor faget prosjektledelse». - Audun Olimstad, WSP Norge AS

Kontakt

Koordinator
Nadia Handeland
nadia@eydecluster.com
+47 909 61 066
;