Fagområde Prosess

Innenfor fagområdet prosess skal vi jobbe med medlemsbedriftenes kjerneprosesser. Hovedmålsetningen er å øke prosesskapabiliteten for å forbedre konkurransekraften til bedriftene. Målsetningen kan oppnås ved å øke prosessforståelsen både i klyngen og innad i egen bedrift, og bruke dette til å optimalisere prosessene.

Dette skal Eyde Prosess jobbe med:

LÆRE FRA HVERANDRE

 • Utveksle smarte løsninger angående prosesskontroll og håndtering av prosessutfordringer
 • Prosesskartlegging – anvendelse av metoder og erfaringsdeling
 • Praktisk anvendelse av måledata til å utføre handling/korreksjon og få økt prosessforståelse
 • Operasjonalisering av dataanalyse for prosess

LÆRE SAMMEN

 • Bruk av «friske øyne» på prosessutfordringer – gjennomføre bedriftsbesøk og studieturer
 • Sjekke nye metoder for prosessoppfølging
 • Workshops og kurs med utvalgte temaer som øker kompetansen for prosessfolk f.eks. kjemometri, multivariate analyser osv

SAMARBEIDE

 • «Prosessmennesker som bindeledd» - fokus på hvordan prosesskontroll utføres praktisk
 • Medlemmer av gruppen skal fungere som et bindeledd mellom operatørene, kvalitetsfolk, FoU og ledelsen og være talerør for sluttbrukeren i bedriften ved endringer
 • Gruppen skal samarbeide med andre kompetansegrupper i Eyde-klyngen
 • Involvering i Prosessindustri + («Eyde Operatør») - mentor for studentene – gevinst for begge parter via læringsutveksling

INFORMERE

 • Følge & Informere om relevante foredrag i området og på internett (webinarer)
 • Endringer av krav fra ekstern og påvirkning for oss

Kontakt

Koordinator
Nadia Handeland
nadia@eydecluster.com
+47 909 61 066
Medlemmer
 • Walter Jaggi (Fiven AS)
 • Bjarne Meland (Eramet)
 • Maria Førde Møll (Boliden)
 • Elke Thisted (Glencore Nikkelverk) (Glencore Nikkelverk AS)
 • Ulrik Thisted (NORCE)
;