Fagområde Automasjon

Automasjonsforum har et ønske om å se på samarbeidsmulighetene som eksisterer mellom bedriftene, og mellom bedriftene og utdanningsinstitusjoner i regionen. Forumet har i samarbeid med Teknova utarbeidet en gjennomgang av kompetanseinteressene til bedriftene, og vil jobbe for å utnytte det tilstedeværende potensialet.

«Automasjonsforum inviterer til fleire samlingar i året der alle Eyde-bedriftene er invitert. Samlingane kan vere i form av eit bedriftsbesøk eller om eit fagtema. Som medlem i Arbeidsutvalget får ein betre oversikt over automasjon som fagområde. Dette gir kompetanseheving som kjem bedriftene til gode ved at vi tar dette med oss tilbake. I år har vi blant anna jobba med ein automasjonsstrategi i Elkem, og arbeidet i Automasjonsforum med Industrie 4.0 har gitt viktige innspel til denne.»

Åslaug Grøvlen, Elkem Carbon

Kontakt

Koordinator
Nadia Handeland
nadia@eydecluster.com
+47 909 61 066
;