Fagområde Helse og Sikkerhet

På området Helse- og Sikkerhet er det en målsetting at alle ansatte har riktig fokus; En trygg arbeidsplass. Gjennom erfaringsutvekslinger mellom bedriftene i Eyde ønsker vi å lære god H&S-praksis av hverandre. Arbeidsmetodikk inkluderer å lære av hverandre gjennom erfaringsutvekslinger mellom bedriftene i Eyde, bedriftsbesøk og studieturer. Det inkluderer også å opprette felles prosjekter (f.eks. på prosedyrer).

 På dette området deltar HMS-ansvarlige ved bedriften, og bedriftenes verneombud har også en aktiv rolle.

hms

Kontakt

Koordinator
Nadia Handeland
nadia@eydecluster.com
+47 909 61 066
;