Fagområde Helse og Sikkerhet

På området Helse- og Sikkerhet er det en målsetting at alle ansatte har riktig fokus; En trygg arbeidsplass. Gjennom erfaringsutvekslinger mellom bedriftene i Eyde ønsker vi å lære god H&S-praksis av hverandre. Arbeidsmetodikk inkluderer å lære av hverandre gjennom erfaringsutvekslinger mellom bedriftene i Eyde, bedriftsbesøk og studieturer. Det inkluderer også å opprette felles prosjekter (f.eks. på prosedyrer).

 På dette området deltar HMS-ansvarlige ved bedriften, og bedriftenes verneombud har også en aktiv rolle.

hms

Kontakt

Koordinator
Nadia Handeland
nadia@eydecluster.com
+47 909 61 066
Medlemmer
  • Gunnar Fossland (Alcoa)
  • Harald Eik (Glencore Nikkelverk AS)
  • Freddy Larsson (Hydro Vigelands Brug AS)
  • Thomas Aabel (Hydro Vigelands Brug AS)
  • Susanne Halvorsen (GE Healthcare)
  • Sverre Karsten Pedersen (Alcoa)
  • Roar Berg (Glencore Nikkelverk AS)
  • Robert Larsen (GE Healthcare)
  • Knut Brattgjerd (Eramet)
;