Fagområde Ytre miljø

På fagområdet for ytre miljø skal vi jobbe med temaer som er knyttet til miljøledelse og utslippstillatelser. Temaer gruppen jobber innenfor kan være; utslipp til vann, utslipp til luft, lukt, utslipp til grunn, støy og avfall/deponi. Andre aktuelle temaer kan være vannkvalitet, luftkvalitet og økologisk påvirkning i nærområdet.   

Vi skal dele og utvikle kompetanse og teknologi på fagområdet ytre miljø gjennom å dele informasjon, kunnskap og erfaringer. Eyde Ytre Miljø skal identifisere og diskutere aktuelle problemstillinger, krav og standarder og ha kjennskap til EU direktiver og BATGruppen skal jobbe fremtidsrettet med teknologiutvikling og til enhver tid aktuelle temaer, for eksempel innenfor miljømålinger og utstyr, utvikling av måleprogrammer, inkludert å tolke/forstå resultatene. 

Gjennom dette arbeidet vil vi finne og ta i bruk beste praksis innenfor fagområdet. Vi vil oppnå kontinuerlig forbedring og reduksjoner i utslipp fra industrien, og bidra til å forbedre arbeidsmetodikken knyttet til informasjonsinnhenting og rapportering. Dette er et samarbeid som skal hjelpe bedriftene å nå sine respektive miljømål. 

Kontakt

Koordinator
Nadia Handeland
nadia@eydecluster.com
+47 909 61 066
;