Eyde-prisen

Eyde-klyngen skal hvert år dele ut en pris til en gruppe som har bidratt til å realisere minst ett av hovedmålene til Eyde-klyngen og bidratt til bærekraftsmålene 12 (Ansvarlig produksjon og forbruk) og 17 (Samarbeid for å nå målene). Prosjektet skal også:

  • Sikre norsk material- og prosessindustris konkurransekraft i lavutslippssamfunnet.
  • Bidra til økte investeringer i prosessindustri i Norge.
  • Styrke verdikjeden rundt prosessindustrien  - og bidra til bærekraftig vekst i leverandørbedrifter knyttet til prosessindustri.
  • Utvikle nye lønnsomme forretningsområder basert på prosessindustriens fortrinn og behov.

Eyde-prisen skal deles ut for tredje gang på vårt årsmøte i 2024. Juryen består av Jorunn Gislefoss, Agnete Rieber-Mohn og Trond Kiledal.

Frist for nominasjon er 15. februar.

Kontakt anne@eydecluster.com om du har problemer med innsending av skjemaet.

Nominasjon til Eyde-Prisen 2024
Legg inn liste med navn og bedrift
Hvilke bærekraftsmål svarer tiltaket/gruppens arbeid på ?


Hvilke av Eyde-klyngens svarer tiltaket/gruppens arbeid på ? Flere kryss mulig
Kontaktperson for nominasjonen

Vinner av Eyde-prisen 2024:

Tidligere vinnere av Eyde-prisen:

Vinnere av Eyde-prisen 2023:

Les juryens begrunnelse

Vinnere av Eyde-prisen 2022: 

 

           "Vi skal sikre tilvekst og konkurransedyktig norsk prosessindustri som opererer innenfor naturens tålegrense. I fellesskap streber vi etter at bedriftene skal gi positivt bidrag tilbake til samfunnet og naturen."  

 

 

 

;