Eyde-prisen

Eyde-klyngen skal hvert år dele ut en pris til en gruppe som har bidratt til å realisere minst ett av hovedmålene til Eyde-klyngen og bidratt til bærekraftsmålene 12 (Ansvarlig produksjon og forbruk) og 17 (Samarbeid for å nå målene).

 

Vinnere av Eyde-prisen 2023:

Les juryens begrunnelse

Vinnere av Eyde-prisen 2022: 

Eyde-prisen skal deles ut for andre gang på vårt årsmøte 2023:

  • Sikre norsk material- og prosessindustris konkurransekraft i lavutslippssamfunnet.
  • Bidra til økte investeringer i prosessindustri i Norge.
  • Styrke verdikjeden rundt prosessindustrien  - og bidra til bærekraftig vekst i leverandørbedrifter knyttet til prosessindustri.
  • Utvikle nye lønnsomme forretningsområder basert på prosessindustriens fortrinn og behov.

           "Vi skal sikre tilvekst og konkurransedyktig norsk prosessindustri som opererer innenfor naturens tålegrense. I fellesskap streber vi etter at bedriftene skal gi positivt bidrag tilbake til samfunnet og naturen."  

 

Frist for nominasjon: 15. februar 

Alle kan nominere (seg selv eller andre).

Prisen deles ut på årsmøtet 2023.

Juryen består av Jorunn Gislefoss, Agnete Rieber-Mohn og Trond Kiledal

Nominasjon til Eyde-Prisen 2022
Legg inn liste med navn og bedrift


Flere kryss mulig
Kontaktperson for nominasjonen
;