f.v. prosjektleder Ådne Prestø Lie, Ernst Rosseland og Torjus Åkre som er i Forsknings og utviklingsavdelingen ved Glencore Nikkelverk.
f.v. prosjektleder Ådne Prestø Lie, Ernst Rosseland og Torjus Åkre som er i Forsknings og utviklingsavdelingen ved Glencore Nikkelverk.

Vinnere av Eyde-prisen

Vinnere av den årlige Eyde-prisen 2023 går i år til Glencore Nikkelverk for sin nye kobberfabrikk.
Eyde-klyngen deler hvert år ut prisen til en gruppe som har bidratt til å realisere minst ett av hovedmålene til Eyde-klyngen og bidratt til bærekraftsmålene 12 (Ansvarlig produksjon og forbruk) og 17 (Samarbeid for å nå målene).

Til tross for ekstremt gode nominasjoner og finalister, var det i år ingen tvil hos juryen hvem som ble årets vinner.

- Denne vinneren scorer ekstremt høyt på kriteriene vi i Eyde juryen er bedt om å vurdere etter, sier Jorunn Gislefoss, juryleder for Eyde-prisen.

 Her er juryens begrunnelse
  • Prosjektet er i tråd med FNs bærekraftsmål Ansvarlig produksjon og forbruk.
  • De samarbeid for å nå målene.
  • Og ikke minst støtter dette Prosjektet opp om Eyde-klyngens alle mål
    • Sikre norsk material- og prosessindustris konkurransekraft i lavutslippssamfunnet
    • Bidra til økte investeringer i prosessindustri i Norge
    • Styrke verdikjeden rundt prosessindustrien - og bidra til bærekraftig vekst i leverandørbedrifter knyttet til prosessindustri.  

 

Prosjektet hjelper med å fremskaffe rent metall på en bærekraftig og langt mer energieffektiv måte. Teknologien blir globalt tilgjengelig, men hodene bak den – de holder til i Kristiansand.

 

Prosjektet / Vinneren slår i tillegg i bordet med noen fantastiske tall /KPI-er

Bak dette prosjektet ligger det 10 års forskning, og 1,2 mrd investering.

60% av kostnadene i prosjektet er brukt til norske leverandører, de fleste i Agder.

35% lavere energiforbruk i forhold til den produksjonsprosesen de hadde tidligere.

Årets vinner av Eyde Prisen er Nikkelverkets nye kobberelektrolyse.

Prosjektet som har resultert i et anlegg som er verdens mest energieffektive kobberelektrolyse, og skal produsere 30.000 tonn kobber i året, når driften er på maks. I en verden med knapphet på energi blir kobber stadig viktigere – uadskillelig knyttet til det grønne skifte.  Kobberelektrolysen er en av de største satsingene innen industri på Agder.

Prosjektet har vært grundig pilotert og nå er satt ut i live. Prosjektgruppen har hele tiden hatt fokus på å ligge i forkant av myndighetenes krav.

Bedriften har utviklet teknologien sammen med leverandører, forskningsinstitutter og universiteter nasjonalt og internasjonalt. Videre har samarbeidet med virkemiddelapparatet med forskningsrådet, Innovasjon Norge og ENOVA vært avgjørende.

Blyet i prosessen er erstattet med anoder belagt med en katalysator som gir mer energieffektivitet og er langt mer helsevennlig.

Elektrolysen er et visningsanlegg, hvor teknologien tilgjengeliggjøres for andre aktører i prosessindustrien globalt.

En nyvinning i teknologi som gir grunnlag for at flere følger etter, og bruker, mer bærekraftig og nå tilgjengelig teknologi. 

Nikkelverket har selv stått for prosjektstyringen, og har involvert drift og operatører helt fra starten.  Hovedmålet har vært å sikre ansatte og ytre miljø, og få ned støy og forurensning.

Bedriften har en sterk forsknings- og utviklingsavdeling, og har brukt den tiden som har vært nødvendig for å utvikle prosessen. Resultatet av fremtidsrettet tenkning og solid prosjektstyring er verdens mest moderne kobberanlegg.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev