Fra venstre: Rune Nilsen, Magne Dåstøl, Tor Søyland Hansen og Leif Hunsbedt. Juryleder Jorunn Gislefoss.
Fra venstre: Rune Nilsen, Magne Dåstøl, Tor Søyland Hansen og Leif Hunsbedt. Juryleder Jorunn Gislefoss.

Disse vant Eyde-prisen 2024

Årets Eyde-prisvinner er et prosjekt som er midt i kjernen av det Eyde-klyngen jobber med: Utnyttelse av sidestrømmer fra prosessindustrien. Eramets Silica Green Stone-prosjekt skaper verdi av sidestrømmene.

Her er de to finalistene:

- Å få denne prisen i år er en ekstra stor stimulans til fortsatt å stå på for å komme i mål. Det oppfattes også som et eksternt kvalitetsstempel på det arbeidet en har lagt ned hittil, noe som også kan være med på å motivere nødvendige bevilgninger framover.
Prosjektdelen mot sementerstatning er som et maratonløp, der en har passert 30 km i fortsatt fullt drev mot de siste 12 km. Samtidig som arbeid med ny standard og bruksegenskaper for godkjenning fortsatt er i prosess, har en kommet i gang med flere testbetong-prosjekter. Forretningsmessig bruk forventes godkjent for å kunne starte opp i løpet av 2025.
Likeledes med landbruksprosjektet, der en i år har produktet til frivillig utprøving ved 12 landbruk spredt utover i Polen fordelt på ca 70 hektar og 6-7 avlingstyper. Neste år forventes også her at markedsføring og salg begynner.
Det kreves derfor fortsatt svært mye innsats framover. Derfor kom denne prisen som en stor overraskelse og gir en solid motivasjon i det kommende innspurtsåret, sier Tor Søyland Hansen i prosjektgruppen.

Her er juryens begrunnelse

Eramets prosjekt «Silica Green Stone» bidrar til å fremme sirkulær bruk av Si-Mn slagg som er et bi-produkt fra Eramets produksjon av silikomangan.

Arbeidet startet som en del av Eyde-klyngens “spin off” prosjekt i 2018 hvor Gunnar Kulia og Magne Dåstøl besøkte flere medlemsbedrifter for å bidra til å se etter nye forretningsmuligheter. Det førte til at Eramet begynte arbeidet for å identifisere mulige bruksområder for Silica Green Stone (SiGS) i 2019. Flere bruksområder ble identifisert. Undersøkelser for forbedring av Silica Green Stone gjennom granulering har blitt utført med støtte fra Enova. Pilotanlegg og en vesentlig mengde har blitt produsert for testing.

Tester i henhold til standard og regelverk for bruk i betong og sement er en hovedkandidat som det har blitt jobbet utrettelig med. Dette arbeidet er pågående i dag og Silica Green Stone- prosjektet kan dokumentere (gjennom VALSiGS rapporten) at det er mulig å erstatte deler av sementen i betong. Dette kan bidra til å redusere CO2 i betong med inntil 30%.

 

Andre potensielle bruksområder er vegkropp og asfalt. Her har man arbeidet for å få inkludert slagg i vegstandarden, N200. Slagg er nå nevnt i forslag på høring i ny versjon i 2024 og Eramet arbeider for å få den sidestilt med naturlige bergarter så lenge de mekaniske kravene er innfridd. De er nå nær målet (ca. 80 %) med å dokumentere at Silica Green Stone holder standard.

 

Silica Green Stone har også blitt godkjent som kalkningsmiddel i Norge. Det gjøres forsøk og undersøkelser i Polen på bruk av SiGS som jordforbedring. Testingen er nå på fjerde året, og viser gode resultater.

Eyde-juryen mener dette prosjektet viser en forbilledlig måte å tenke på rundt egne bi-produkter: Å lete etter nye bruksområder for sidestrømmer og systematisk jobbe for at andre kan ta dem i bruk. Dette faller inn under FNs Bærekraftsmål 12 om Ansvarlig produksjon og forbruk, og Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene. Det bidrar også til å «Sikre norsk material- og prosessindustris konkurransekraft i lavutslippssamfunnet, og til lønnsomme forretningsområder basert på prosessindustriens fortrinn og behov».

 

Juryen besto av Jorunn Gislefoss fra Universitetet i Agder (juryleder),  Agnete Rieber-Mohn fra Glencore Nikkelverk og Trond Kiledal fra Necto.

Meld deg på vårt nyhetsbrev