Eyde-prisen: Nominer før fristen går ut!

Innen 15.februar kan du nominere til Eyde-prisen, som går til en gruppe som har bidratt til å realisere minst ett av hovedmålene til Eyde-klyngen og bidratt til bærekraftsmålene 12 (Ansvarlig produksjon og forbruk) og 17 (Samarbeid for å nå målene).

 

Eyde-prisen skal deles ut for andre gang på vårt årsmøte 2023:

  • Sikre norsk material- og prosessindustris konkurransekraft i lavutslippssamfunnet.
  • Bidra til økte investeringer i prosessindustri i Norge.
  • Styrke verdikjeden rundt prosessindustrien  - og bidra til bærekraftig vekst i leverandørbedrifter knyttet til prosessindustri.
  • Utvikle nye lønnsomme forretningsområder basert på prosessindustriens fortrinn og behov.

Les mer her

Meld deg på vårt nyhetsbrev