FoU-samling: Lærer av hverandre

Både forskere, leverandører og virkemiddelapparatet møttes under årets første FoU-samling på Fiven i Lillesand denne uken. Espen Snaprud i Pemac er veldig fornøyd med å kunne være en del av løsningen for bedriftenes forbedringer. 

- Vi sitter på måleutstyr og kan være med bedriftene og måle de tiltakene de gjør, sier Espen Snaprud i Pemac.

Prosessteknisk måling og analyse

Bedriften driver prosessteknisk måling og analyse, og måler både vann, luft, trykk og gass. Når bedriftene blir påført avgifter ut i fra hvor mye utslipp de har, kan en leverandørbedrift som Pemac være med på å utvikle bedre kontroll på  utslipp - med tanke på reduksjon. 

- Å være her på denne samlingen, er både læring og relasjonsbygging. Og det er bra å få lov til å jobbe sammen og være en del av løsningen, sier Snaprud, som er på FoU-samling for første gang.

Finner noen fellesnevnere

Det er alltid vanskelig å finne et fellesområde for de ulike bedriftenes behov. Men fellesnevnerne er der. Det kommer gjerne frem i en slik samling når forskere møtes på tvers av bedriftene. 

Anders Hutcheson, forsker i Glencore Nikkelverk, er også på FoU-samling for første gang, og mener denne plattformen er viktig for å lære av hverandre. 

 

  - Jeg synes det er veldig interessant å høre hva andre bedrifter driver med, og å høre om FoU-arbeidet deres, sier Hutcheson, på vei inn til omvisningen på Fiven på slutten av FoU-samlingen. 

Les mer om Eyde-klyngens faggrupper

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
FoU