Eyde Ahead: Vi skal være en "first mover"

Eyde-klyngen lanserer Eyde Ahead, et nytt kompetansetilbud i form av en serie med spissede enkeltstående kurs for nøkkelpersoner og beslutningstagere med tanke på det grønne og digitale skiftet. I mai og juni starter vi opp med de to første minikursene.

-En av oppgavene våre i Eyde-klyngen er å være i forkant, sier Helene Falch Fladmark, leder av Eyde-klyngen. 

Temaene vi tar opp i Eyde Ahead-porteføljen skal gi deltakere bedre forståelse for fremtidige trender.

Det første kurset er 16.mai, og handler om å ta hensyn til naturen.

Les mer om minikurset "Naturklemma"

Håndtere "naturklemma"

-Vi er nødt til, på generell basis, å ta mer hensyn til hvor mye natur vi kan røre - og hva vi kan røre. Vi gjør allerede mye i prosjektene våre i dag,  som å bruke sidestrømmene  og få dem inn i det sirkulære kretsløpet. Noen bedrifter jobber bevisst med dette og vi kan lære av dem, sier prosjektleder Stine Skagestad, som sammen med Frank Spetland arrangerer minikurset "Naturklemma: Hva er status? Hvordan kan min bedrift håndtere utfordringene?"

De ønsker et stort engasjement fra publikum og en god dialog.

-Dette skal være en arena hvor vi lærer sammen, og hvor vi diskuterer underveis. Vi er alle nødt til å ta vare på naturen samtidig som vi skal ha en økonomisk bærekraftig forretningsmodell. Og vi må ha et bevisst forhold til det. Vi har allerede prosjekter på sidestrømmer og industriell symbiose, og dette minikurset skal utfylle disse, presiserer Skagestad.

Ledelse og innovasjon

Det andre kurset arrangeres 25.juni og handler om ledelse og  nyskaping.

Les mer om "Musikk møter industri"

- Det blir interessant å se på en helt annen sektor,  og hvordan de jobber med ledelse og nyskaping der - og hva vi kan lære av dette, sier prosjektleder Christophe Pinck.
-Vi er spente på hvordan industrien kan lære av toppfolk i en helt annen "bransje". Å se ut av industriporten kan være viktig og nødvendig for å forstå endringer vi må inn i. Både som enkeltperson og på vegne av industrien vår, sier Falch Fladmark.

Møtes på tvers

Kursene skal styrke medlemsbedriftenes omstillingsevne ved å øke deltakernes kompetanse knyttet opp mot fremtidsrettet industri i omstillingsmodus. 

-Kursene er åpne for andre også, og vi mener det er viktig å møtes på tvers for å få bedre innsikt, inspirasjon og refleksjon. Kursene er ment for nøkkelpersoner i bedriftene, som får med seg et verktøy til bruk i egen virksomhet, sier Falch Fladmark.

Hjelp med å ta gode veivalg

Målet med prosjektet Eyde Ahead er å gi deltakerne økt forståelse av kommende rammevilkår, og bedre grunnlag for å forstå fremtidige trender. Hvert kurs skal gjøre deltakerne bedre i stand til å oppdage risikofaktorer og nye muligheter, og dermed ta gode veivalg for bedriften.  Ved å delta på kursene skal bedriften få et konkurransefortrinn ved å kunne være en «first mover» gjennom innsikt til å forstå tematikken, og hvordan man tar det med seg inn i sin bedrift.   

 

-Vi er bare så vidt i gang med minikursene. Vi prøver først med disse to, og vi vil ha en god dialog med medlemsbedriftene våre for å finne tema og måter å gjøre kursene på, informerer Falch Fladmark.
 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev