Samling med energigruppen på GE Healthcare

Dagens strømpriser har gjort energigruppen i Eyde-klyngen mer aktuell enn noen gang. Onsdag møttes de på GE Healthcare Lindesnes for å dele erfaringer.

Temaet var energiledelse og energieffektivisering. Temaene har vært på agendaen flere ganger i årenes løp, men dagens elektrisitetspriser og rammebetingelser gjør de mer aktuelle enn noen gang.
Det var bred deltagelse, mye god erfaringsutveksling og faglige diskusjoner. 
- Vi fikk også anledning til å takke Arne Øvsthus (tidligere GE, nå pensjonist) for sitt mangeårige engasjement i energigruppen. Arne har ledet energiarbeidet på GE i en årrekke og har inspirert og delt erfaringer med oss andre, sier Stine Skagestad i Eyde-klyngen, som deltok på samlingen. 
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Stine Skagestad, Eyde-klyngen
Stine Skagestad, Eyde-klyngen
Arne Øvsthus blir takket av
Arne Øvsthus blir takket av